Müzik

Bir üstad, iki nesil ve umut veren bir koro : İTÜ TMDK Prof. Dr. Selahattin İçli Çocuk Korosu – Umut Çiçekleri…

Türk müziğine Gül Açılsın Dudağında Gülüver, Bir Tanem, Güneşin Battığı Yerde, Hoş Geldin, Hüzün gibi pek çok eseri armağan eden ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’nü kuran; aynı zamanda tıp alanına da yıllarını veren Prof. Dr. Selahattin İçli, Devlet Bakanlığı adına çıkan Türk Müziği Çocuk Şarkıları albümleri kapsamında eserler yazmıştı (ki bu albümde de o albümlerde yer alan eserlerden bazıları yer alıyor) ve 2006’da kaybettiğimiz İçli’den sonra İTÜ TMDK’nın bünyesindeki Müzik Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi öğrencilerinden oluşan bir koro kuruldu ve Neşe Yeşim Altınel Çoban’ın şefliğini üstlendiği koroya İçli’nin ismi verildi. Genel sanat yönetmenliğini Çoban ve Şirin Karadeniz Güney’in yaptığı 43 kişilik koro, çalışmalarını Kalan Müzik etiketiyle bir albümde topladı : Umut Çiçekleri…

Düzenlemeler Güney ve Orkun Zafer Özgelen’in imzasını taşıyor. Gökhan Deneç’in stüdyo yönetmenliğinde İTÜ TMDK BİSED Konser Salonu’nda Hamit Batuhan Aydın’ın mix-mastering çalışmasıyla kaydedilen albümde koroya İTÜ TMDK Müzik ve Sanatları Ortaokulu ve Lisesi orkestra olarak eşlik ediyor. 

Albüm, Mahur makamında Neşe Yeşim Altınel Çoban eseri ‘Dünya Hepimizindir’ ile açılıyor. Piyanonun öne çıktığı ve kanun-ritm ile dengelendiği eserde ud da eseri canlı tutuyor. Ardından, Cansın Erol sözlerine Prof. Dr. Selahattin İçli’nin Nihavend -Segah makamına değişmeli- eseri ‘Anlat Bana Öğretmenim’ geliyor. Viyolonsel-kanun solo uyumuyla başlayan eserde ritm ve ney de yer yer öne çıkıyor ve tanbur ile dengeleniyor. Ud da eseri tamamlıyor.

Sırada Çoban’ın Nihavend -Hüzzam ve Rast değişmeli- eseri ‘Vatan’ var. Piyano-kanun birlikteliğiyle başlayan eserde ritmler de yer yer öne çıkıyor. Eserin değişken yapısı başarılı bir şekilde yansıtılıyor ve koro da bu yapıyı destekliyor. Kemençe de altyapıyı tamamlıyor. Ardından bir başka Erol & İçli eseri; Hicaz makamındaki ‘Küçücük Kuş’ Tanbur solo ile başlayan eserde kanun-ritm-piyano öne çıkarak koroyla dengeleniyor.

Sırada art arda iki Rast eser var, ilk önce, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’nın eseri ‘Yeni Yıl’ ritmlerin öne çıkarak kanun ile dengelendiği eserde ardından İçli eseri ‘Egemenlik Milletindir’ piyano-kanun-ritm uyumuyla başlayan eserde ritmler yer yer öne çıkıyor. Koronun çoksesli uyumu başarılı.

Albüm, İçli’nin Nikriz eseri ‘Aliş’ten Boris’e’ ile devam ediyor. Davulun önde olduğu eserde piyano-kanun da eseri destekliyor. Ardından, Necdet Varol’un Segah eseri ‘Can Sana Kurban Gerek’ geliyor. Perküsyon-kanun-ney birlikteliğiyle başlayan Azeri (12/8) ritmli eser de özellikle koronun uyumuyla öne çıkıyor.

Sıradaki eser, İsmail Dede Efendi’nin Rast eseri ‘Yine Bir Gülnihal’ piyano solo ile açılan ve kanun-ney-perküsyon uyumunu kemençenin de desteklediği eserin ardından anonim Nihavend eser ‘Üsküdar’a Gider İken Aldı Da Bir Yağmur’ Öksüzler’in kanun solosuyla başlayan ve Aytekin’in kemençesiyle dengelenen eserde perküsyonlar da piyano ile birlikte eseri dengeliyor. Ardından bir başka anonim eser, Rast makamındaki ‘Bir Dalda İki Kiraz’ ud solo ile açılan eserde perküsyonlar öne çıkarak kemençe-kanun-piyano uyumuyla ilerliyor.

Son iki eserden ilki, Çoban’ın Segah eseri ‘Geldi Yine Sonbahar’ ney-kanun-piyano ile başlayan eserde perküsyon da kemençe ile dahil olarak eseri güçlendiriyor. Son eser, Muhlis Sabahattin Ezgi’nin Hicaz eseri ‘Çok Yaşa Sen Ayşe’ perküsyonların önde olduğu ve kanun ve piyano ile dengelendiği eserde ud, ney ve kemençe de eseri tamamlıyor.

Albümde piyanoda Şirin Karadeniz Güney ve Orkun Zafer Özgelen, kemanda Mahmut Hüdayi Kılkışlılar, viyolada Kadir Okyay, viyolonselde Zeynep Ayşe Hatipoğlu ve Bayram Baysal, kanunda Semih Öksüzler, udda Tolga Karaslan ve Sarper Eroğlu, kemençede Ecem Aytekin, neyde Eyüpcan Açıkpazu, tanburda Orkun Zafer Özgelen ve Buğrahan Kaya, vurmalı çalgılarda ise Kaan Yurtsever, Erkan Kanat ve Orhan Çalışır yer alıyor.

Ardında bıraktıklarıyla üstad tabirini sonuna kadar hak eden İçli’nin adını taşıyan koronun albümü, bir nevi iki nesli bir araya getirirken, gelecekte başarılara imza atacağı yönünde umut veren bir koronun çalışmalarını başarıyla ölümsüzleştiriyor.