Müzik

Duygulu besteler ile bu besteleri devleştiren orkestrasyon ve yorumlarla geleceğe müziksel bir miras : Geleceğin Şarkıları…

Hem başarılı bir iş adamı hem de aynı başarıyı şiir ve müzik alanında sürdüren bir isim olan Hüsamettin Elçi, 2017 sonlarında Ayhan Aşan yorumuyla dinleyicilerle buluşan üç Türk Sanat Müziği eseriyle ve eser aralarında okuduğu şiirleriyle dinleyiciden ilgi görmüştü. İlerleyen aylarda Elçi, bu sefer başarılı yorumcu ve besteci Nazire Savran ile başarılı icracı ve bestekar Göksel Baktagir ile bir araya gelerek Elçi etiketiyle bir prodüksiyona imza attı : Geleceğin Şarkıları…

Albümün yönetmenliğini Göksel Baktagir üstleniyor ve Baktagir aynı zamanda yorumuyla da birkaç eserde yer alıyor. 

Albüm, sözleri Hüsamettin Elçi’ye, müziği Nazire Savran’a ait art arda iki eserle açılıyor. İlk olarak Kürdi makamındaki ‘Son Kez’ piyano solo ile akustik bir altyapıyla başlayan eserde viyolonsel de piyanoya dahil oluyor ve Savran’ın vokaliyle birlikte dengeleniyorlar; keman da eserin duygusunu destekliyor, orta kısımda trombon solo başarılı. Finalde ud da eseri tamamlıyor. Albüme sakin bir başlangıç oluyor. Ardından, Nihavend makamında bir eser ‘Sana Küsmem Ki’ piyano-perküsyonun önde başlayıp Baktagir’in kanunuyla dengelenen eserde keman ve viyolonsel de ekleniyor. Elçi’nin şiir yorumuyla başlayan eserde Savran’ın vokali keman solo ile devam ediyor ve kanun-perküsyon-yaylı uyumu vokali destekliyor. Orta kısımda piyano-yaylı-kanun da Savran’ın özellikle tiz vokalleriyle ilerliyor. 

Sırada, yine Elçi & Savran ortak çalışması iki Hicaz eser var, önce ‘Boşa Değilmiş’ geliyor. Baktagir’in kanununun ön planda olduğu eserde yaylı-perküsyon da kanunu destekliyor. Orta kısma doğru piyano ve perküsyon yer yer öne çıkıyor. Savran’ın vokali eserin duygusunu destekliyor. Orta kısımda Elçi de şiiriyle esere dahil oluyor. Ardından ‘Sevda’ kemanın önde başladığı eserde kanun-piyano-perküsyon uyumu da devam ediyor. Savran’ın vokaliyle ve piyano-yaylı-kanun birlikteliği ile devam eden eserde perküsyonlar da yer yer öne çıkarak eseri güçlendiriyor. Orta kısımda Elçi’nin şiir kısmını yaylılar destekliyor. Viyolonsel de eserin altyapısını tamamlıyor.

Sıradaki eser, Kürdi makamında bir başka Elçi & Savran eseri ‘İnceden İnce’ keman ve kanunun önde başladığı eserde viyolonsel ve piyano da eseri desteklerken perküsyon da eserin canlı yapısını güçlendiriyor ve akordeon solo öne çıkarak esere farklı bir tını katıyor. Sözlerdeki duygulu yapı da dikkat çekiyor. Orta kısımdaki akordeon solo başarılı. 

Albüm, sözleri Hüsamettin Elçi’ye, müziği Göksel Baktagir’e ait art arda iki eserle devam ediyor. İlk olarak Uşşak makamındaki ‘Gül Hasta’ yaylı tambur solonun öne çıktığı ve kanun-perküsyon ile dengelendiği eserde keman da öne çıkarak eserin duygusunu destekliyor. Eseri bu sefer Göksel Baktagir seslendiriyor ve bu bağlamda icra ve besteciliğinin yanı sıra başarılı bir yorumcu olduğunu da dinleyicilere gösteriyor. Orta kısımda Elçi de şiiri ile dahil oluyor ve esere klarnet solo da ekleniyor. Ardından, Muhayyer Kürdi makamında bir eser ‘Halim’ kanunun önde olduğu eserde yaylı ve perküsyonlar da öne çıkıyor. Bir Baktagir & Savran düeti olan eserde her iki yorumcu da uyumlu performansıyla esere güzel bir tını katıyor. Orta kısımdaki yaylı kompozisyon başarılı.

Sırada, yine Elçi & Baktagir ortak çalışması olan ve Baktagir’in yorumladığı bir eser var, Kürdi makamındaki ‘Rıhtımda’ yaylı-kanun-perküsyon uyumunun bir tango tınısıyla başlattığı eserde ud da esere üflemeli solo ile birlikte güzel bir tını katıyor. Üflemeliler esere güzel bir renk katıyor. Akordeon da eseri tamamlıyor. Baktagir de yorumuyla eserin duygsunu destekliyor. Son kısımda Elçi’nin şiir kısmı başarılı. 

Son olarak Elçi & Baktagir ortak çalışması; Savran & Baktagir düeti iki Hicaz eserle albüm sonlanıyor. İlk önce  ‘Gurbet’ keman-kanun-piyano uyumuyla başlayan ve perküsyonun da eklendiği eserde ud da eseri destekliyor. Baktagir’in vokali ile başlayıp Savran’ın vokaliyle devam eden eserde iki yorumcu da aynı uyumu sürdürüyor. Baktagir’in son kısımda çift ses vokali de eseri güçlendiriyor. Viyolonsel de eseri tamamlıyor. Son eser ‘Annem’ yaylıların önde olduğu ve kanun-perküsyon uyumunun da sürdüğü eserde klarnet de esere duygulu bir tını katıyor. Baktagir’in başladığı eserde Savran devam ediyor; piyano da eseri tamamlıyor. 

Elçi, bu albümünde sözleri ile iki değerli besteci ve yorumcu Savran ile Baktagir’i bir araya getirerek, duygulu besteler ile bu besteleri devleştiren orkestrasyon ve yorumlarla geleceğe müziksel bir miras bırakıyor.