Müzik

Hekimler hem yorumlarıyla ruha dokunuyor, hem de gelecek için önemli bir görev üstleniyor : Hekimler Söylüyor…

Son zamanlarda dinleyicilerle buluşan proje albümlerin belki de en özel olanlarından biri, Türkiye’nin her yerinden 30 kadın hekimi sevilen Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserleriyle bir araya getiren Orpheus Yapım etiketiyle dinleyicilerle buluşan Hekimler Söylüyor albümü oldu.

Proje koordinatörlüğünü albümde iki eser de seslendiren Dr. Özlem Kaya’nın üstlendiği 36 eserlik albüm, iki kısımdan oluşuyor ve albümde 6 kadın hekim, her iki kısımda da yorumları ile yer alıyor.

Göksel Baktagir yönetimindeki ilk kısım ‘Hekim Şarkıları’nda Türk Sanat Müziği’nden 18 eser yer alıyor.

İlk eser, Muzaffer İlkar eseri ‘Gel Sen Bize Akşam’ Özlem Kaya yorumu ile geliyor. Ozan Sarıboğa’nın piyano taksimini Göksel Baktagir’in kanunu ve Ömer Göktepeliler’in udu takip ediyor. Oray Yay’ın perküsyonlarının yer yer öne çıktığı eserde Baki Kemancı da kemanıyla eseri destekliyor. Ardından, Kemani Serkis Efendi’nin ‘Kimseye Etmem Şikayet’ini Buket Peker’den dinliyoruz. Yağmur Ulutaş’ın kemanının önde olup piyano-ritm- ud-kanun ile dengelendiği eserde farklı bir aranağme ile eseri dinliyoruz ve esere farklı bir anlayış katıyor.

Sırada, art arda iki Hacı Arif Bey eseri var, ilk önce güftesi de kendisine ait olan Vücud İklimin Sultanı Sensin’i Seher Tanıdık yorumu ile geliyor, Özer Özel’in yaylı tanbur solosu esere güzel bir tını katıyor. Baktagir’in kanunu da yer yer öne çıkıyor. Eyüp Hamiş’in neyi de eseri tamamlıyor. Ardından Namık Kemal dizelerine yaptığı bestesi ‘Olmaz İlaç Sine-i Sad’ Mediha Bostancı Kahraman yorumu ile geliyor. Ney-kanun-perküsyon uyumuyla farklı bir aranağme ile başlayan eserde yine bu bağlamda güzel bir anlayış yakalanmış. Ömer Göktepeliler’in yaylı tanburu da eseri destekliyor.

Albüm, 1980’lerin sevilen eserlerinden, Ayten Baykal sözlerine Mehmet Erdoğan Berker bestesi ‘Yunus Gibi’nin Demet Acar yorumuyla devam ediyor. Hamiş’in ney solosu ve ud-kanun uyumu başarılı; bu bağlamda ney solo da eserin ilk versiyonlarındaki gibi esere güzel bir renk katıyor. Ardından, bir başka İlkar eseri ‘Gözlerimden Yüzün’ Ebru Şimşek yorumu ile geliyor. Aykut Sütoğlu’nun trompeti ve kemanın uyumuyla birlikte bir tango havasında başlayan eserde bu bağlamda eser bu forma da güzel bir şekilde uyarlanmış ve sonra Sütoğlu klarnetiyle eserin bildiğimiz haline dönüyor. Altyapı olarak dikkat çeken başarılı çalışmalardan olmuş. 

Sıradaki eser, Hammâmizade İsmâil Dede Efendi eseri ‘Ey But-i Nev Eda’ Pınar Yozgatlı Karagülle yorumu ile geliyor. Hamiş’in ney solosuyla ve Baktagir’in kanunuyla başlayan eserde Sarıboğa piyanosuyla, Yay da perküsyonlarıyla güzel bir renk katıyor. Ardından Lale Yoldaş Zengin yorumuyla Ömer Bedrettin Uşaklı dizelerine Kaptanzade Ali Rıza Bey bestesi ‘Kapıldım Gidiyorum’ geliyor. Kemancı’nın kemanının önde olduğu eserde piyano-kanun uyumu eseri destekliyor.

Sırada anonim eser ‘Kırmızı Gülün Alı Var’ geliyor. Keman-kanun-piyano uyumunun sürdüğü eserde Yay’ın perküsyonları yer yer öne çıkıyor. Ardından bir başka Uşaklı & Kaptanzade eseri ‘Denizde Akşam’ Yeşim Telci Kıyım yorumuyla geliyor. Murat Süngü’nün viyolonseliyle eklendiği eserde Kemancı ve Ulutaş’ın kemanları başarılı. Yay’ın perküsyonları da eseri tango formuna getiriyor.

Albüm, Neslihan Hatice Sütpideler Köksal yorumuyla Muhlis Sabahattin Ezgi eseri 

‘Hatırla Ey Peri’ ile devam ediyor. Sarıboğa’nın akordeon solosunun öne çıktığı ve Baktagir’in kanunuyla dengeleniyor. Bu bağlamda yine farklı bir aranağme ile başlayan eserde yine bu bakımdan güzel bir anlayış hakim. Ardından yine bir Uşaklı & Kaptanzade eseri ‘Yıldızların Altında’ Damla Sarıgüney yorumu ile geliyor. Viyonsel-kanun-ritm uyumuyla bildiğimizden hızlı başlayan eserde Sütoğlu’nun saksafon solosu başarılı.

Sıradaki eser, Melek Hiç dizelerine Amir Ateş bestesi ‘Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın’ Elvan Bayraktar yorumu ile geliyor. Keman ve kanunun önde başladığı eserde piyano da yer yer öne çıkıyor. Ardından Ayça Tuzcu’dan İsmail Hakkı Bey eseri ‘Fikrimin İnce Gülü’ geliyor. Murat Süngü’nün viyolonselinin ön planda olduğu eserde ud-kanun uyumu başarılı. Ardından, anonim eser ‘Ayva Çiçek Açmış’ Hülya Güç yorumu ile geliyor. Aykut Sütoğlu’nun üflemelilerinin ön planda olduğu eserde koro eşliği esere güzel bir renk katıyor.

Sırada, Kul Mehmed sözlerine Lemi Atlı bestesi ‘Siyah Ebrulerin Duruben’ Gül Babacan Abanonu yorumuyla geliyor. Viyolonsel-kanun-perküsyon uyumunun ön planda olduğu eserde Sarıboğa’nın piyanosu ve Özel’in tanburu eseri tamamlıyor.

Hekim Şarkıları’nın son iki eseri, anonim iki eser. İlk olarak ‘Yangın Olur Biz Yangına Gideriz’ Hatice Gamze Demirbağ yorumuyla geliyor. Kemancı’nın kemanı ve Yay’ın perküsyonlarının önde olduğu eser albümü hareketli bir havaya getiriyor. Koro da eseri destekliyor. Ardından ‘Düriyemin Güğümleri’ Emel Memetoğlu yorumuyla geliyor ve keman-perküsyon uyumu bu eserde de sürüyor.

Selçuk Murat Kızılateş yönetimindeki ikinci kısım ‘Hekim Türküleri’nde ise 18 türkü yer alıyor.

İlk eser, bu projeye destek veren sanatçı Emel Taşçıoğlu’ndan geliyor; Rıfat Balaban kaynaklığında derlenen Ankara türküsü ‘Bir Dalda İki Elma’ Kızılateş’in bağlamalarının önde olduğu eserde Barış Cem Songur’un perküsyonları da öne çıkıyor ve koro ile dengeleniyor. Uğur Varol’un e-bow gitar eşliği başarılı. Ardından Şükran Kip kaynaklığında derlenen Balıkesir türküsü ‘Edremit’in Gelini’ Demirbağ yorumu ile geliyor. Kızılateş’in bağlama solosuna Sarıboğa’nın piyanosu ekleniyor ve Caner Malkoç’un klarneti ile Süngü’nün viyolonseli de eserin duygusunu destekliyor. Orta kısımda Şehmus Fidan’ın gitarları yer yer öne çıkıyor. Hüseyin Yalçın’ın kemanı ve Abdurrahman Tarikçi’nin bası da Songur’un perküsyonları ile birlikte altyapıyı tamamlıyor. Ardından Aydın Aynur Çakır kaynaklığında derlenen Rumeli türküsü ‘Arda Boylarına’ Tuzcu yorumu ile geliyor. Piyano-viyolonsel uyumuyla başlayan eserde perküsyon da eseri destekliyor. Orta kısımda Uğur Varol’un yaylı tambur solosu başarılı.

Albüm, Sibel Çakır Sarı yorumuyla geleneksel Orta Anadolu türküsü ’Sen Bir Aysın’ ile devam ediyor. Yalçın’ın kemanı ve bağlama-perküsyon-piyano-bas uyumu başarılı. Viyolonsel de eseri tamamlıyor. Orta kısımda Erdi Arslan’ın balaban solosu başarılı. Son kısımda Mustafa Eke de kavalıyla dahil oluyor. Ardından Neşe Güveneroğlu Üstün yorumuyla Hulusi Seven kaynaklığında derlenen Erzurum türküsü ‘Ela Gözlüm’ geliyor. Varol’un gitarlarının ve bağlama-balaban-bas uyumunun dengelediği eser akustik bir anlayışla devam ediyor. Orta kısımda perküsyon eseri tamamlıyor. Son kısımda Yalçın’ın kemança solosu başarılı. Ardından Ayça Özkan Tan yorumuyla Ahmet Gazi Ayhan kaynaklığında derlenen Kayseri türküsü ’Gesi Bağları’ geliyor. Gitar-bağlama-perküsyon uyumuyla ilerleyen eserde yaylılar eseri tamamlıyor.

Sırada, Seçil Kapar Yavaşi yorumu ile Azerbaycan kaynaklı Feyzullaev Novruz bestesi ’Yandırdın Kalbimi’ geliyor. Hamit Gazigil’in tarının önde olduğu eserde Berke Biricik’in elektrosu esere güncel bir anlayış katıyor. Çift ses vokal de başarılı. Son kısımda Eke’nin tütek solosu başarılı. Ardından Gülay Şengel yorumu ile Mehmet Yüzgeç kaynaklığında derlenen Sivas Divriği türküsü ‘Akşam Olur Karanlığa’ geliyor. Uğur Varol’un perdesiz gitarının önde olduğu eserde bağlama-yaylı-perküsyon uyumu başarılı. Tarikçi’nin bası da yer yer öne çıkıyor. Ardından Karadeniz yorumu ile geleneksel Orta Anadolu türküsü ‘Gelin Gelin’ geliyor. Arslan’ın flütünün ve balabanının öne çıktığı ve yaylıyla dengelendiği eserde gitar-bağlama-perküsyon-bas uyumu eseri tamamlıyor. Son kısma doğru Eke de kavalıyla esere dahil oluyor.

Sırada, Iğdır yöresinden Yusuf Yıldırım kaynaklı türkü, Âzer Aras Uluğ yorumuyla geliyor ‘Iğdır’ın Al Alması’ Cavit Gazigil’in akordeon ve garmonunun öne çıktığı eserde gitar-bas da eseri tamamlarken perküsyon-bateri uyumu da eseri destekliyor. Orta kısımda Hamit Gazigil’in tar solosu başarılı. Ardından Köksal yorumuyla Galip Yıldırım kaynaklı Muğla türküsü ‘Feraye’ bağlama-perküsyon uyumuyla ilerleyen eserde Buğra Kutbay’ın zurnası öne çıkıyor. Çift ses vokal başarılı. Ardından Ayşegül Üryan Karabay yorumuyla Mehmet Özbek kaynaklı Şanlıurfa türküsü ‘İki Dağın Arasında’ geliyor. Tanbur ve bağlamanın önde olduğu esere piyano güncel bir anlayış katıyor. Orta kısımda Varol’un perdesiz gitar solosu başarılı. Son kısımda perküsyon da eseri tamamlıyor.

Albüm, Nefise Akdemir yorumuyla geleneksel Ege türküsü ‘Gurbette Ömrüm Geçecek’ ile devam ediyor. Yalçın’ın yaylıları ve Süngü’nün viyolonselinin önde olduğu eserde son kısımda Cavit Gazigil’in akordeon-garmon solosu başarılı. Perküsyon-bas uyumu da eseri tamamlıyor. 

Ardından Kaya yorumuyla Abbas Öz kaynaklı Tokat türküsü ‘El Çek Tabip’ geliyor. Yaylı-perküsyon-gitar uyumuyla başlayan eserde bas da eseri destekiiyor. Kaya da duygulu yorumuyla eserin duygusunu yansıtıyor. Ardından Nazlı Akman Görgün yorumuyla Aysel Sezer kaynaklı Yozgat türküsü ‘Arpa Buğday Daneler’ geliyor. Kaval-bağlama-yaylı-perküsyon uyumuyla Eke’nin kavalının öne çıktığı eserde çift ses vokal başarılı ve gitar da esere güncel ve hareketli bir yapı katıyor. Bas da yer yer öne çıkıp eseri tamamlıyor.

Son üç türküden ilki, Kanarya Samancı yorumuyla geliyor, geleneksel Kuzeydoğu Anadolu türküsü ‘Sarı Gelin’ gitar-üflemeliler ve perküsyonun önde olduğu eserde orta kısımda Hamit Gazigil’in tar solosu başarılı. Arslan’ın balabanı ve Varol’un perdesiz gitarı da eseri tamamlıyor. Ardından Merve Aybal yorumuyla Sırrı Sarısözen kaynaklı Sivas türküsü ‘Ben Yürürüm Yane Yane’ Eke’nin kavalının önde olduğu ve piyano-gitar-perküsyon-bas ile dengelendiği eserde çift ses vokal başarılı. Son eser ise Güç yorumuyla geliyor; Ahmet Kızılok kaynaklı Eskişehir türküsü ‘Kahveyi Kavururlar’ Cavit Gazigil’in akordeonunun Malkoç’un klarneti ile saksafonu ve gitar ile dengelendiği eserde bateri ve perküsyon uyumu da Güç’ün yorumuyla birlikte eserin hareketli yapısını destekliyor. Bas da çift ses vokal ile eseri tamamlıyor. Son kısımda Malkoç’un klarnet solosu başarılı.

Albüm, hem kadın hekimlerin ruha dokunan başarılı yorumları ve Baktagir ile Kızılateş’in düzenlemeleri ile sevilen eserleri bir daha hatırlatırken; gelecek için önemli bir görev üstleniyor, albümün CD gelirini eğitime ve sağlığa destek olan KAHEV, TEV, ÇYDD ve Yedikule Hayvan Barınağı gibi eğitim-sağlık dernek ve vakıflarına bağışlanıyor. Bununla birlikte ÇEKÜL Vakfı aracılığıyla 700 ağaçlık Hekimler Söylüyor Korusu yapıldı. Ayrıca TEV oluşumu Hekimler Söylüyor Burs Fonu ile de tıp fakültesinde okuyan kız çocuklarına da destek olmak amaçlanıyor. Bu bağlamda hem bu eserleri bir daha hatırlamak ve güzel yorumlarla dinlemenin yanı sıra, böyle önemli bir misyonu üstlenen bu albümü CD olarak da arşivlerinizde yer vermenizi öneriyorum.