Müzik

Kayyali ilk albümüyle Ortadoğu’nun kendine özgü köklü müziksel tınısını eserleri ve icralarıyla yaşatıyor : Abdul-Wahab Kayyali – Juthoor…

Abdul-Wahab Kayyali… Ürdünlü ud virtüözü Kayyali, Amman’da konservatuvar eğitimi bağlamında ud eğitimine başlayan ve ayrıca Irak’ın yetiştirdiği usta ud virtüözlerinden Munir Bashir’den de ders alan Kayyali, zaman içinde hem Ortadoğu hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde pek çok konserde yer aldı. Şimdi ise Kayyali’yi, Kalan / Z Müzik etiketiyle yayınlanan, ağırlıklı olarak kendi bestelerinden oluşan (ve Arapça’da “Kökler” anlamına gelen) ilk albümüyle dinliyoruz : Juthoor…

Ürdün (Jordan) / Amman’daki The Studio’da Yarub Smarait kayıt-mix çalışmasıyla kaydedilen albümün mastering çalışması Pablo Schuler imzası taşıyor.

Albüm, art arda iki Kayyali eseriyle başlıyor; ilk önce “Fil Bal” Kayyali’nin uduyla başlayan eserde kemanlar (Yarub Smarait, Feras Hattar, Obedia Madi, Mohammed Ali Abbas) öne çıkarken orta kısma doğru Nasser Salameh’in perküsyonları da eseri canlı tutuyor. Smarait ve Feras Hattar’ın viyolaları da Fadi Hattar’ın çellosuyla birlikte ud ile dengeli ilerliyor ve son kısımda yaylılar ile birlikte ilerleyerek eseri tamamlıyor. Ardından “Naseem Al-Sabah” Hasan Al Faqir’in neyinin önde olduğu ve Kayyali’nin uduyla Humam Eid’in kanununun dengelendiği eserde Salemeh’in perküsyonları da yer yer öne çıkarak Mohammad Tahboub’un kemanı ve Fadi Hattar’ın çellosuyla uyumlu ilerliyor. Orta kısma doğru kanun da öne çıkarak ney ve ud ile dengeleniyor. Orta kısımda da keman ve çello öne çıkıyor.

Sırada Göksel Baktagir eseri “Garip – Hicaz Saz Semaisi” var. Kayyali’nin udu ve kemanların (Smarait, Feras Hattar, Madi, Abbas) Laith Suleiman’ın neyiyle dengelendiği eserde Salameh’in perküsyonları da Smarait ve Feras Hattar’ın viyolasıyla ilerliyor. Fadi Hattar’ın çellosu da eseri güçlendiriyor. Orta kısımda ney öne çıkarak diğer enstrüamanlarla uyumlu ilerliyor. Son kısma doğru Kayyali’nin udu öne çıkıyor. Baktagir’in başarılı eseri yine başarılı bir orkestrasyonla ele alınmış. rdından Kayyali eseri “Farah” geliyor. Kayyali’nin udunun, kanun ve Faqir’in neyi ile uyumuyla başlayan eseri Fadi Hattar’ın çellosu da canlı tutuyor. Salameh’in perküsyonu da eserin hareketli yapısını destekliyor. Tahboub da kemanıyla yer yer öne çıkarak eseri tamamlıyor.

Albüm, Kayyali eseri “Nawa” ile devam ediyor. Kayyali’nin udu ve keman-çello uyumuyla başlayan eserde orta kısma doğru Suleiman’ın neyi öne çıkıyor. Son kısımda ud-yaylı-ney uyumu başarılı. Enstrümanların bir nevi kendilerini uyumlu bir şekilde gösterdiği bir eser sayılabilir. Ardından Yunan geleneksel (Alan Shavarsh Bardezbanian) eseri “Zapion Sirto & Omorfa Koritisa” ud-kanun uyumuyla başlayan ve perküsyonla hareketlenen eserde keman ve çello da eseri canlı tutuyor. Orta kısımda Kayyali’nin ud solosu başarılı ve kanun da perküsyonla udu destekliyor.

Son iki eserden ilki Kayyali eseri “Samihini” ud ile başlayan ve perküsyonun da udu takip ederek canlı tuttuğu eserde kemanlar (Smarait, Feras Hattar, Madi, Abbas) da esere senfonik bir tını katıyor ve Smarait ile Feras Hattar’ın viyolaları ile dengeleniyor. Fadi Hattar’ın çellosu da eseri tamamlıyor. Son kısımda eserin hareketli yapısı değişerek ud öne çıkıyor ve yaylı-perküsyon uyumu ile ilerliyor. Son eser ise Jamil Bashir eseri “Shurooq” perküsyon ve Faqir’in neyinin öne çıktığı eserde ud-kanun uyumu da eseri destekliyor. Keman-çello uyumu da ney ile dengeleniyor. Orta kısımda Tahboub’un kemanı öne çıkıyor ve son kısımda da Fadi Hattar’ın çellosu ud-perküsyon ile dengeleniyor, sırasıyla ney solo-kanun solo ve ud solo ile eser sonlanıyor. Perküsyon da tüm bu soloları destekliyor. Bu bağlamda sanki enstrümanların albümün kapanışını sololarıyla yapması gibi oluyor.

Kayyali, ilk albümünde hem başarılı besteciliği ve diğer bestelere olan başarılı düzenlemesi, hem de orkestranın başarılı icralarıyla Ortadoğu’nun kendine özgü köklü müziksel tınısını yaşatarak farklı bir müziksel deneyim yaşamak isteyen dinleyicilere de beğeniyle dinlenecek bir ilk albüme imza atıyor.