Müzik

Üç Yunan kadın müzisyen farklı kültürlerin eserlerini oluşturan ilham perilerinin peşinde koşuyor: Sinafi Trio – İho…

Özellikle 2010’larda pek çok duo veya trio, sesleri ve enstrümanlarıyla farklı kültürlere dokundu. Sinafi Trio da bu oluşumlardan biri oldu. Vokalde Elena Mudiri Hasiotou, kanunda Asineth-Fotini Kokkala ve udda Marina Liontou-Mochament’ten oluşan grubun üyelerinin yolları İstanbul’da kesişti ve 2014 yılında kurulan grup, sahne performanslarıyla beğeni kazandı. Şimdi ise Sinafi Trio, bu birlikteliklerini Kalan / Z Müzik etiketli bir albümle taçlandırdı : İho / Ekho…

Tüm düzenlemeler Sinafi Trio imzası taşıyor. Sinan Cem Eroğlu tonmaisterliğinde Stüdyo Go’da kaydedilen albümün mix çalışması Yannis Gountanos, mastering çalışması ise İhsan Apça’ya ait. Bununla birlikte repertuvar seçiminde Ahenk Müzik / Sercan Hüseyin Yılmaz da albüme destek veren isimler arasında yer alıyor.

Albüm, Denizli’nin Bekilli yöresinden ‘Ümmü Kız’ türküsüyle açılıyor. Mochament’in ud taksimiyle açılan eserde Kokkala da kanunuyla dahil oluyor ve aranağmeye geçiyor. Hasiotou’nun vokaliyle gelmesinden sonra kanun öne çıkıyor ve ud da altyapıyı güçlendiriyor. Ardından Bayburt türküsü ‘Bugün De Günlerden’ geliyor. Hasiotou’nun vokaliyle açılan eserde Hasiotou güçlü vokaliyle özellikle tiz tonlarıyla eserin duygusunu destekliyor ve Kokkala’nın kanunuyla dengeleniyor. Orta kısımda Şakir Ozan Uygan perküsyonuyla dahil oluyor ve Mochament de uduyla eseri tamamlıyor.

Sırada, Geleneksel Kürtçe şarkı ‘Baran Barî’ var. Uygan’ın perküsyonları ve Mochament’in uduyla başlayan esere Kokkala’nın kanunu da dahil oluyor; perküsyonlar yer yer öne çıkarak eseri güçlendiriyor. Orta kısımda ud-kanun uyumu başarılı. Ardından Rumeli türküsü ‘Alişimin Kaşları Kare’ geliyor. Kanun-perküsyon birlikteliğiyle başlayan eserde aranağmenin biraz daha hızlı tutulması esere farklı bir renk katıyor. Ud da altyapıyı destekliyor.

Sıradaki eser, Diyarbakır türküsü ‘Çıktım Saray Köşküne’ Evi Kanellou’nun tefi ve Uygun’un perküsyonlarının uyumuyla başlayan eserde Christos Psomiadis’in İstanbul Kemençesi eşliği öne çıkarak ud ve kanun ile destekliyor; bir önceki eserle birlikte albümün temposunu hızlandıran bir eser oluyor. Son kısımda Psomiadis’in kemençe solosu başarılı ve eser hızlanarak sonlanıyor ve bu durum eseri canlı kılıyor. Ardından Ermenice şarkı ‘Muş Kızı’ geliyor. Kanun-ud-perküsyon birlikteliğiyle başlayan eserde kanun öne çıkıyor. Orta kısımda kanun-ud solo başarılı.

Albüm, Azerbaycan halk mahnısı ‘Hiç İnsaf Var Mı Sende’ ile devam ediyor. Kokkala’nın kanununun önde başlayıp ud-perküsyon ile dengelendiği eser, albümü biraz daha hızlandırıyor ve Azeri ritm kalıplarıyla canlı kılıyor. Hasiotou da vokaliyle o Azeri tınısını başarılı bir şekilde veriyor. Ardından Kırşehir türküsü ‘Çubuğuna Lüleyim’ Uğur Önür’ün kabak kemane solosuyla başlayan eserde kanun-ud-perküsyon uyumu kabak kemane ile birlikte ilerliyor. 

Sırada ise Mardin’den Süryanice bir eser; Hasan Çuha eseri ‘Dalale’ Uygan’ın perküsyon solosuyla başlayan eserde kanun öne çıkarak ud ile dengeleniyor ve Kanellou da tefiyle eserin hareketli yapısını destekliyor. Ardından Kuzey Yunanistan yöresinden anonim sözlere Hasiotou bestesi ’Mavra Maria / Kara Gözler’ geliyor. Hasiotou’nun vokalleriyle başlayan (ve bu konuda çoksesli bir vokal anlayışı sergileyerek başarılı bir performans sunuyor) ve ud-kanun-perküsyon ile ilerleyen eserde orta kısımda Pantelis Stokios’un trompet solosu öne çıkarak eserin duygusunu destekliyor ve eser Alexandros Rizopoulos’un davulunun dahil olmasıyla birlikte hareketleniyor. Albümün öne çıkan yorumlarından biri.

Sıradaki eser, bir diğer Azerbaycan halk mahnısı ‘Ceyranım Gel Gel’ Apostolos Sideris’in kontrbası ve Rizopoulos’un davulu ile caz tınısında başlayan eserde kanun ve ud da dahil olarak bu tınıyla dengeleniyor. Uygan da perküsyonlarıyla eseri destekliyor ve Azeri tınısını dahil ediyor. Son kısımda ud-kontrbas-davul uyumu başarılı. 

Son eser, Yunanca şarkı ‘Froso Rina’ Sideris’in kontrbasıyla ve Hasiotou’nun vokaliyle başlayan eserde davul-ud-kanun uyumu da ekleniyor ve vokali ön planda tutuyor; orta kısımdaki kanun solo başarılı ve Hasiotou da özellikle tiz vokalleriyle kanunun tiz tonlarıyla güzel bir birliktelik sağlıyor ve çift ses vokaliyle eseri tamamlıyor.

Kitapçıktaki çeviriler, (Kokkala ve Mochament ile kurduğu trio ‘Akustik Kabare’ ile bir albüme imza atan) Fulya Özlem’e ait.

Üç Yunan kadın müzisyen, müziksel olarak başarılı uyumları ve müzisyen arkadaşlarının da aynı uyumu sürdürmesiyle; albüme ismini veren, mitolojide geçen (ve müziği ilham perilerinden öğrenen) su perilerinden İho misali farklı kültürlerin eserlerini oluşturan ilham perilerinin peşinde koşarak başarılı bir ilk albüme imza atıyor.