Müzik

Yarkın kardeşler bu sefer müzisyen dostlarının desteğiyle Anadolu kültürünü caz tınılarıyla buluşturuyor : Baturay Yarkın Trio & Nağme Yarkın : Anadolu’nun Renkleri…

Baturay ve Nağme Yarkın kardeşlerin duo olarak yaptıkları ‘Yarkın Duo’ albümleri 2017’nin kendi alanında başarılı çalışmalarından biriydi. Şimdi ise Yarkın kardeşler, yeni bir albümü, (aynı zamanda Baturay Yarkın Trio’yu oluşturan) kontrbasta/basta Enver Muhamedi ve davulda Burak Cihangirli’nin katılımıyla Kalan / Z Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu : Anadolu’nun Renkleri…

Albümün düzenlemeleri Baturay Yarkın’a ait. İTÜ Miam Stüdyoları’nda Ozan Sarıer tarafından kaydedilip, mix-mastering çalışması yapılan albümün yardımcı kayıt mühendisliğini ise Oğuz Öz üstleniyor.

Albüm, Azeri bir eser olan Tofik Guliyev eseri ‘Yalgızam’ ile açılıyor. Baturay Yarkın’ın piyano solosuyla başlayan eserde Nağme Yarkın’ın İstanbul kemençesi dahil olarak ön plana çıkıyor ve Burak Cihangirli de davulu ile eserin duygulu yapısını sakin bir tını ile desteklerken orta kısımda Fahrettin Yarkın’ın bendir ve dairesi eserin batılı düzenlemesine bizden bir tını katıyor. Son kısımda Baturay Yarkın’ın piyano solosu yine ilk baştaki gibi esere başarılı doğaçlamalar katıyor. Enver Muhammedi de kontrbasıyla eseri tamamlıyor. Ardından ‘Ah Bir Ataş Ver’ piyano ile başlayan eserde kemençe öne çıkarak uyumlu bir şekilde ilerliyor; piyanodaki forte çıkışlar, İstanbul kemençesi ile bir atışma halinde ilerleyerek eseri dinamik tutuyor. Orta kısma doğru eser caz bir hal alıyor ve Muhamedi kontrbasıyla dahil olarak piyano doğaçlama ile ilerliyor. Son kısımda piyano solo ile birlikte eser hareketleniyor ve kemençenin dengelemesiyle tamamlanıyor.

Sıradaki eser, bir başka Azeri eser; Ali Selimi eseri ‘Ayrılık’ piyano ile bir caz başlangıca eşlik eden davul ile devam eden eserde kemençe öne çıkıyor ve kontrbas da bu caz havayı destekliyor. Bu bağlamda biraz daha yavaş olarak icra edilen eserin hızının yükseltilmesi de esere yine güzel bir hava katıyor. Orta kısımda Baturay Yarkın’ın piyano solosu başarılı ve davul-kontrbas uyumu da eseri tamamlıyor. Son kısma doğru özellikle piyanodaki tiz tınılar da dikkat çekiyor.

Sırada, iki anonim eser ‘Havada Bulut Yok’ kemençenin önde başladığı ve piyano-davul ile uyumunu sürdürdüğü; biraz daha sakin bir tını benimsenen eserde kontrbas da yer yer öne çıkarak bu sakin tınıyı destekliyor. Orta kısma doğru kemençe solo başarılı. Orta kısımda ise piyano solo, esere caz tınısını katıyor. Son kısımda ise Nağme Şarkın vokaliyle eserin duygusunu destekliyor. Ardından ‘Bülbülüm Altın Kafeste’ aynı sakin tınıyı sürdüren eserde kemençe-piyano uyumuna davul da yer yer öne çıkarak ekleniyor ve kontrbas da bu bağlamda özellikle orta kısma doğru öne çıkıyor. Orta kısımda piyano solo başarılı ve yerini kemençe soloya bırakıyor.

Albüm, Zeki Duygulu’nun ‘Hicaz Salon Çiftetellisi’ ile devam ediyor. Piyano ile başlayan eserde Muhamedi’nin bas gitarı öne çıkıyor ve davul ile dengelenirken kemençe bu sefer altyapıyı güçlendiriyor, yer yer tiz girişlerle eserin hareketli yapısını destekliyor. Orta kısımda piyano-bas uyumu başarılı. Baturay Yarkın’ın piyano icrasıyla özellikle dikkat çektiği yorumlardan biri oluyor. Ardından ‘İki Keklik’ piyano soloyla başlayan eserde kemençe öne çıkıyor ve davul-bas uyumu ile aynı dengeyi koruyor. Orta kısımda ise Yurdal Tokcan, uduyla konuk oluyor ve diğer enstrümanlar ile başarılı bir uyum sağlıyor ve piyano solo da esere caz tınısını ekliyor, son kısımda Tokcan da piyano soloya farklı bir tını katarak eseri tamamlıyor.

Sırada, ‘Çanakkale İçinde’ var. Piyano-davul ile başlayan eserde kemençe öne çıkıyor. Davul yer yer öne çıkarak eseri destekliyor. Kontrbas eseri güçlendiriyor. Orta kısımda kemençe solo başarılı. Orta kısımda Muhamedi bas gitar solosuyla esere güzel bir tını katıyor. Hem kontrbas hem bas Ardından, Tanburi Cemil Bey’in ‘Çeçen Kızı’ geliyor. Piyano-davul-kontrbas uyumunun caz tınılarını sağladığı eserde tanburuyla Murat Salim Tokaç ve kemençe eserde ön planda devam ediyor ve kemençe-tanbur, piyano ile bir atışma halinde ilerliyor. Orta kısımda piyano-tanbur solo birlikteliği başarılı. Son kısımda ise piyano-davul-kontrbas, eserin caz tınısını tamamlıyor.

Sıradaki eser, Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ı oluyor. Piyano ile başlayan ve kontrbasın da altyapıyı güçlendirdiği eserde orta kısımda davul da caz tınıları katarak dahil olurken kemençe öne çıkıyor. Orta kısımda Baturay Yarkın’ın piyanoyla caz doğaçlaması başarılı. Son kısma doğru da kemençe solo yer yer tiz tınılarıyla eserin duygusunu destekliyor. Ardından ‘Erzurum Çarşı Pazar’ davul-piyano ile başlayan eserde  kemençe öne çıkıyor ve kontrbas ile dengeleniyor. Orta kısma doğru piyano doğaçlaması önde ilerlerken orta kısımda Gürkan Çakmak duduk solosuyla esere dahil olarak eserin duygulu yapısını güçlendiriyor. Son kısımda ise Nağme Yarkın, başarılı vokaliyle eseri tamamlıyor.

Son eser ise bir potpori; Kemani Sabuh’un ‘Kürdilihicazkar Longa’sı ve ‘Beyoğlu’nda Gezersin’ Piyano ile başlayan ilk eserde kemençe-davul-bas uyumu devam ederken, piyanodaki üslubu dikkat çekiyor ve eserin değişken hızı esere canlılık katıyor. İkinci eser de aynı uyumla devam ederken albümün en hareketli iki çalışması olarak albümü sonlandırıyor.

Yarkın kardeşler yeni albümleriyle bu sefer müzisyen dostlarının desteğiyle Anadolu kültürünü caz tınılarıyla buluştururken kendi alanında yılın en başarılı albümlerinden birine imza atıyor.