Müzik

Akkaya ve Maya’nın ikinci ortak buluşması, Anadolu’nun izlerini flemenko kültürüyle birleştirerek yine aynı başarıyla kalıcı hale getiriyor : Erdal Akkaya & Jeronimo Maya – Yel İzi…

Müzikte uzun yılları bağlaması ve yorumuyla geride bırakan değerli müzisyen Erdal Akkaya ve başarılı İspanyol gitar virtüözü Jeronimo Maya, sahnede başlayan ortak çalışmalarını 2014 yılında Ahenk Müzik etiketiyle bir albüm haline getirmişti “Endülüs & Anadolu / Buluşmalar” başarılı bulunan bu albüm sonrasında iki müzisyeni Kalan Müzik etiketli bir albüm ile yeniden bir arada dinliyoruz : Yel İzi…

Erdal Akkaya yönetmenliğinde (ve Akkaya ile Maya’nın düzenlemeleri ile) Almanya (Traum Haus), İspanya (Estudio la Estación) ve İstanbul (Kalan Müzik Stüdyosu)’da tamamlanan albümün tonmaisterliğini Keko El Basco ve Berk Falay üstlenirken, mix ve mastering çalışması ise Cafer Ozan Türkyılmaz imzası taşıyor. Albümde Akkaya, bağlama, divan, çöğür ve şelpe icralarıyla, Maya da flemenko gitarıyla yer alıyor.

Albüm, Akkaya’dan enstrümantal eser “Seyir” ile açılıyor. Bağlama ve gitar uyumuyla açılan eserde yer yer gitar öne çıkıyor ve bağlama ailesiyle dengeleniyor. Keko El Basco da perküsyonlarıyla eseri canlı tutuyor. Son kısımda bağlama solo öne çıkıyor ve perküsyon-gitar uyumu eseri tamamlıyor. Ardından, Terlan Akkaya sözlerine Erdal Akkaya bestesi-yorumu “Ela Gözlü Yar Benim” geliyor. Maya’nın gitar solosu ve perküsyonun uyumuyla başlayan esere Erdal Akkaya da bağlamalarıyla dahil olarak eseri açıyor, senkoplar yer yer eseri canlı tutuyor. Albümden sonra da repertuvarlara gireceğini düşündüğüm başarılı bir eser.

Sırada, Neşet Ertaş eseri “Zor İmiş Meğer” var. Basco’nun perküsyonu ve Akkaya’nın yazdığı açılış ile başlayan (bağlama-gitar uyumu başarılı) esere perküsyon ve gitarın birlikteliği flemenko tınılar katıyor. Akkaya çift ses vokaliyle de eseri canlı tutuyor. Ardından, Miguel Jimenez vokaliyle bir Maya eseri “Antepasados (Tangos)” geliyor. Maya’nın gitarı ve Jimenez’in vokalinin uyumuyla başlayan esere Akkaya’nın bağlamaları, Basco’nun perküsyonları ve İsmail Soyberk’in bası da ekleniyor. Orta kısma doğru şelpe-gitar uyumu başarılı. Son kısımda da bağlama yer yer öne çıkarken gitar da bağlamayı destekliyor. Ardından, Ertaş eseri “Yalan Dünya” bir Akkaya & Maya vokal düeti olarak geliyor. (İspanyolca doğaçlama sözler de Maya imzası taşıyor.) Ertaş’ın Yalan Dünya’yı konserde seslendirmeden önceki konuşmasıyla başlayan eser, bağlama-gitar uyumuyla başlarken perküsyon da yavaş yavaş iki enstrümanın uyumuna doğru ilerliyor. Maya da vokaliyle esere flemenko tınıları katıyor. Son kısımda ise Maya, İspanyol doğaçlama sözleriyle eserin duygusunu destekliyor.

Sıradaki eser, Maya doğaçlama sözlerine Akkaya beste ve düzenlemesi, Maya vokaliyle “İki Yaka” oluyor. Bağlama-gitar uyumunun perküsyon ile hareketlendiği eserde Akkaya’nın bağlamaları ana temayı icra ederek öne çıkarken, gitar da temayı destekliyor. Orta kısma doğru gitar ana temaya geçerken Maya da vokaliyle esere dahil oluyor. Son kısımdaki tempo başarılı. Ardından Akkaya vokali ve düzenlemesiyle Muharrem Ertaş dizelerine anonim eser “Şu Dağlar Ulu Dağlar” Akkaya’nın bağlamalarıyla başlayan ve gitar-perküsyon uyumunun desteklediği eserde perküsyon da eserin senkoplarını güzel bir şekilde destekliyor. Akkaya da eseri başarıyla seslendiriyor.

Albüm, anonim eser (Maya’nın doğaçlama söz yazdığı) Akkaya & Jimenez düeti “Ben Bu Yıl Yarımdan Ayrı Düşeli” ile devam ediyor. Perküsyon-gitar uyumuyla başlayan esere Akkaya’nın bağlamaları da eklenerek gitar ile dengeleniyor ve Akkaya da çift ses vokaliyle eseri canlı tutuyor. Orta kısımda Jimenez de Maya’nın sözleriyle dahil olarak eserin canlılığını koruyor. Sırada, Maya eseri ve düzenlemesi “Solea (Errante)” Jimenez vokaliyle geliyor. Bağlama-gitar-perküsyon uyumuyla hareketlenen ve eserde Akkaya’nın bağlamaları Jimenez’in vokaline etnik bir hava katıyor. Orta kısma doğru gitar-bağlama uyumu başarılı.

Sırada, Maya sözlerine Akkaya beste-düzenlemesi “Seyyah” Maya vokaliyle geliyor. Akkaya’nın bağlama solosu ve Maya’nın vokaliyle başlayan eserde perküsyon ve gitar da dahil olunca bağlamalar ile dengeleniyor. Akkaya ve Maya’nın uyumu perküsyonun yer yer değişken yapısıyla devam ediyor. Ardından Maya sözlerine Akkaya & Maya ortak beste-düzenlemesi “Flamencoanatolia” Jimenez yorumuyla geliyor. Gitar-perküsyon uyumuyla başlayan eserde Akkaya’nın bağlamaları öne çıkarken Soyberk’in bası da eseri güçlendiriyor. Orta kısımda Akkaya’nın bağlama solosu başarılı.

Son dört eser, Akkaya yorumu ve düzenlemesiyle geliyor, ilk önce, anonim eser “Değirmenin Bendine”. Bağlamaların önde başladığı eserde gitar ve perküsyon da bağlamanın duygusunu güçlendiriyor. Akkaya da çift ses vokalle eseri destekliyor. Son eser ise, Muharrem Ertaş eseri “Sallan Boyuna Bakayım” Akkaya’nın bağlamaları eserin bozlak formunu korurken gitar ve perküsyon ile de dengeleniyor, ve bas ile de uyumlu ilerliyor. Çift ses vokal eseri canlı tutuyor.

Son iki eserden ilki, anonim “Suya Gider Allı Gelin” gitar-bağlama uyumuyla başlayan eserde Akkaya da çift ses vokaliyle eserin duygusunu destekliyor.  Son eser ise Neşet Ertaş’ın sözleri ve babası Muharrem Ertaş’ın bestesi “Bahça Duvarından Aştım” oluyor. Perküsyon ve gitarın senkoplu tınılarıyla başlayan eseri bas da destekliyor ve bağlamalar da dahil olunca eserin hareketli yapısı yer yer flemenko tınılarıyla dengeleniyor; Akkaya’nın tiz-bas vokali de eseri güçlendiriyor. Orta kısımda gitar solo başarılı.

Akkaya ve Maya, birlikte yaptıkları ikinci albümde  hem icraları hem de (Jimenez’in vokallerini de unutmamak gerek) perküsyon-bas ile uyum sağlayarak Anadolu’nun izlerini flemenko kültürüyle birleştirerek yine aynı başarıyla kalıcı hale getiriyor ve iki müzisyen bu bağlamda yılın kendi alanındaki başarılı albümlerinden birisine imza atıyor.