Müzik

Serdar Kastelli, zaman içinde müziğe ve nefeslilere kattığı ruhu başarılı bir ilk albümle dinleyicilerle buluşturuyor : Serdar Kastelli – Nefeslenişler…

Serdar Kastelli… Yıllarını müziğe, akademisyenliğe ve en çok da nefesli çalgılara adayan Kastelli, pek çok nefesli çalgıyı icra ettiği; besteciliğini ve aranjelerini “Nefeslenişler” konser serisiyle dinleyicilerin beğenisini kazandı ve konserlerinde yer alan müzisyenlerin de katkısıyla bu projeyi Garaj Müzik etiketli bir ilk albüme dönüştürdü : Nefeslenişler…

Prodüktörlüğünü, yönetmenliğini ve aranjörlüğünün yanı sıra müzik tasarımını Serdar Kastelli’nin üstlendiği albümün Özün Ses Kayıt ve Stüdyo 440’da tamamlanan ve Serkan Yeşilyurt, Harun Genç ve Kastelli tarafından yapılan kayıtlarının mix çalışması Hasan Umut Önder, mastering çalışması ise Çağlar Türkmen’e ait.

Albüm, Serdar Kastelli eseri ve Bora Duran’ın solo vokaliyle katıldığı “Saygımdan” ile açılıyor. Ergün Pala’nın akustik gitarı ve Duran’ın vokalinin öne çıkarak başladığı eserde Kastelli’nin bansuri eşliği altyapıyı güçlendirirken, ney solosu ise öne çıkıyor. Kastelli aynı zamanda elektroniklerle eseri desteklerken, Hüseyin Özdoğan’ın perküsyonları da yer yer öne çıkıyor. Son kısma doğru Kastelli’nin neyi ve son kısımda ise bansurisi de Erkan Gürer’in bas gitarı ile birlikte eseri tamamlıyor. Özellikle Duran’ın vokaliyle albüme duygulu bir açılış oluyor. Ardından, Ergün Pala ve Kastelli ortak eseri “Kalıntılar” geliyor. Kastelli’nin üflemelileriyle başlayan (hulusi ve ocarlina) eserde bilgisayar yaylılar da Kastelli’nin neyiyle birlikte öne çıkıyor. Kastelli flütüyle de yer yer eseri destekliyor. M. Ali Edit de klasik gitarıyla üflemelilerle dengeleniyor ve Özdoğan’ın perküsyonlarıyla uyumlu ilerliyor. Gürer’in bası da eseri tamamlıyor. Kastelli’nin üflemelilerinin uyumu başarılı.

Sırada, Sivas yöresinden Anonim türkü (Serkan Yeşilyurt’un aranje ettiği) “Madımak” var. Kastelli’nin flütü ve Serkan Yeşilyurt’un klavyesinin Kastelli’nin vokaliyle uyumlu başladığı ve elektronik ritm ile Özdoğan’ın perküsyonlarının uyumuyla hareketlendiği eserde Gürer’in bası da yer yer öne çıkarak eserin canlı ve yer yer Latin havasını destekliyor. Yeşilyurt’un klavye solosu başarılı. Ardından, Özgür Çelik ve Kastelli ortak eseri “Aşk Bestesi” geliyor. Kastelli’nin neyi ve klavye fonun uyumuyla başlayan eserde Gürer’in bası ve elektronik ritm uyumu eseri destekliyor. Edis de gitarıyla eseri güçlendiriyor. Kastelli’nin bansurisi de eseri tamamlıyor. 

Sıradaki eser, Kastelli eseri “Demdeyim” oluyor. Sami Büyüköztekir’in tanburu ve Mehmet Yalgın’ın klasik kemençesinin Kastelli’nin elektronik fonuyla dengelenerek açıldığı eserde Kastelli de neyiyle dahil oluyor, Çağdaş Yaylı Grubu’nun yaylıları ve Özdoğan’ın perküsyonlarıyla dengeleniyor. Tasavvufi bir havada ilerleyen eserde Edis’in klasik gitarı da öne çıkıyor. Son kısımda Edis’in elektrik gitarı da eseri tamamlıyor. Ardından, Abdurrahim Karademir derlemesi anonim “Yağmur Yağdı Zeybeği” geliyor. Kastelli’nin elektronikleri ve xlaho flütünün uyumuyla başlayan eserde vokal de eseri desteklerken Özdoğan’ın perküsyonları (özellikle asma davulu) eserin zeybek formunu koruyor.

Albüm, art arda iki Kastelli eseriyle devam ediyor. İlk önce “Relaxing Flute” klavye fon ve Kastelli’nin duduğunun önde başladığı ve hulusi ile bansurisinin de yer yer öne çıktığı eserde geri vokal de eserin duygusunu destekliyor. Elektroniklerin zenginleştirdiği (ve son kısımda kontrbas-perküsyon eklemesinin de desteklediği) 10 dakikalık eser, Kastelli’nin üflemelilerdeki hem icra hem beste yeteneğini bir kez daha öne çıkarıyor. Ardından Hicaz Doğaçlama bir beste olan (Çin üflemeli çalgısı Hulusi) “Chinese Hulusi Solo” 

Son eser, def (erbane) denilince akla gelen isimlerden biri olan ve yazdığı Def Metodu ile de hatırlanan Sami Hosseini ile ortak çalışma; Gaziantep Halk Ezgisi “Def-u Zambur” oluyor. Hosseini’nin def (erbane) eşliği ve elektronik perküsyonlarn dengelendiği eserde Kastelli de (otantik bir Türk çalgısı olan) Kabaklı Zambur solosuyla öne çıkarak eserin mistik yapısını destekliyor ve sona doğru eserin hızlanması da def-zambur uyumuyla albüme görkemli bir final oluyor.

Kastelli’nin üflemelilerdeki başarısı ve müzisyenlerle olan uyumu, hem besteciliğini hem de düzenlemelerindeki “yeni ve dengeli tınılar katabilme” misyonu, zaman içinde müziğe ve nefeslilere kattığı ruh ile birlikte başarılı bir ilk albüme dönüşüyor ve bu bağlamda albüm, özellikle enstrümantal bakımdan farklı tınıları seven dinleyiciler bakımından da arşivlerde yer almayı hak ediyor.