Müzik

Ateş, yeni albümüyle sesini türkü sevdalılarına aynı ustalıkla duyurmaya devam ediyor : Nidâ Ateş – Sesim Rüzgâra…

Türk Halk Müziği’nin usta isimlerinden Nidâ Ateş’i en son 2018’de pek çok değerli ismin oluşturduğu Volkan Kaplan Production yapımı “Bize Kalan Miras” albümünde “Sunayı Da Deli Gönül” yorumuyla dinlemiştik ve Ateş, aynı yıl ilk olarak “Dost Kervanı 2 (Kılavuz)” albümünde seslendirdiği “Akşam Olur Karanlığa Kalırsın”ı yeniden tekli olarak seslendirmişti. Şimdi ise Ateş’i 9 yıl aradan sonra Kalan Müzik etiketli yeni bir albümle dinliyoruz : Sesim Rüzgâra…

Albümün yönetmenliği Ateş ve Emre Ay imzası taşırken düzenlemelerde Ateş ve Ay’ın yanı sıra Volkan Kaplan da yer alıyor. 

Eserlerin kayıtları “Bizde Biner İdik, Arap Atlara” haricinde (bu eserin kaydı ve teknik işlemleri Yaşar Erdoğan’a ait) Stüdyo Mixhane’de Ertan Keser, Bahadır Yıldız tarafından kayıt edilerek teknik işlemleri üstlenilmiş.

Albüm, Ateş’in “Feride Tok’un anısına” ithaf ettiği Kıbrıs yöresinden Ekrem Yeşilada eseri, Emre Ay düzenlemesi “Güzel Seni Çok Özledim” ile açılıyor. Adem Tosunoğlu’nun tanbur solosuyla başlayan eserde Emre Ay’ın kopuzu ve gitarları dahil olurken Tosunoğlu’nun İstanbul Kemençesi eşliği öne çıkıyor ve Yaşar Erdoğan’ın vurmalı çalgılarıyla dengeleniyor. Fırat İkisivri’nin elektrik bası da eseri tamamlıyor. Kemençe-tanbur-gitar uyumu başarılı. Ardından Pir Sultan Abdal dizelerine İhsan Öztürk bestesi, Ay düzenlemesi “Gam Elinden” geliyor. Volkan Kaplan’ın bağlamalarının uyumuyla açılan (bağlama, dede sazı ve ruzba) eserde Ay’ın gitarı da esere güncel bir anlayış katıyor. Orta kısımda Kaplan’ın bağlama solo uyumu başarılı.

Sıradaki iki eserin de düzenlemesi Ay imzası taşıyor. İlk önce Âşık Meluli dizelerine geleneksel eser “Söyle Dilber” var. Ateş’in âşık sazı ve curasının Kaplan’ın dede sazı (balta) ile dengelendiği eserde Ay’ın kopuzu ve gitarları da eserin duygusunu destekliyor. Orta kısımda Tosunoğlu’nun kemençe solosu başarılı ve İkisivri’nin bası yer yer öne çıkarak eseri tamamlıyor. Ardından Âşık İbretî (Hıdır Gürel) dizelerine Ateş bestesi “Efendim” Serkan Yıldırım’ın kavalının öne çıktığı ve Kaplan’ın baltası ile Ateş’in bağlama ve çöğürünün dengelendiği eserde Ay da gitarlarıyla eseri canlı tutuyor ve Erdoğan’ın vurmalılarıyla ilerliyor. Ayhan Aydın’ın bağlamasıyla pizzicato tınılar katması da esere farklı bir duygu katıyor. İkisivri’nin bası da keman ile birlikte eseri tamamlıyor.

Albüm, Sefil Kenter şiirine geleneksel eser, Ay düzenlemesi “Gül Yüzlü Sultanım” ile devam ediyor. Ateş’in bağlaması ve Kaplan’ın ruzbasının uyumuyla başlayan eserde Ay da klasik gitarı ve u-basıyla öne çıkıyor ve kopuzuyla da eseri güçlendiriyor. Ateş geri vokaliyle de eserin duygusunu destekliyor. Ardından Sivas-Divriği yöresinden Nuri Üstünses kaynaklığında derlenen “Eşimden Ayrıldım, Yoktur Kararım” Erkan Oğur düzenlemesi ve Özge Öz Erdoğan vokali ile geliyor. Oğur’un klasik ve perdesiz gitarının kopuzuyla dengelenerek başladığı eserde Ateş de divan sazı ve bağlaması ile Oğur ile uyumlu olarak ilerliyor. Özge Öz Erdoğan ve Oğur da geri vokalleriyle eseri destekliyor.

Sırada, Halil Atılgan eseri bir Çukurova Bozlağı var, “Bizde Biner İdik, Arap Atlara” Nida Ateş düzenlemesi olan ve Ateş’in divan sazı solosuyla başlayan eserde orta kısımda Erdoğan’ın vurmalıları Hüseyin Yalçın’ın kemanesiyle birleşerek esere o bozlak tınısını getiriyor. Ardından Kızılcahamam yöresinden Emine Ünler & Cemil Orhun kaynaklığında derlenen Ay düzenlemesi “Meşeler Göğermiş” geliyor. Ateş’in divan sazı ve tamburasının gitar-vurmalı uyumuyla ilerlediği eserde Yalçın’ın kemane solosu başarılı. İkisivri’nin bası da eseri tamamlıyor.

Sıradaki eser, Ateş’in “Saffet Kurt için” ithafında bulunduğu Çorum-Sungurlu yöresinden Rıfat Özsaraç derlemesi ve Volkan Kaplan düzenlemesi “Bir Karakaş, Bir Karagöz” Kaplan’ın bağlamaları ve elektrik basının Ay’ın ve Bahadır Yıldız’ın parmak ritimleriyle birleşerek güçlendirdiği eserde Özcan Gök de askı davuluyla öne çıkıyor. Kaplan ve Yıldız geri vokalleriyle de eseri güçlendiriyor. Ardından, Ateş’in “Oktay Tok için” ithafında bulunduğu, Maraş yöresinden Âşık Hicrani şiirine Erdem Baba kaynaklığında derlenen ve Ateş’in işlediği, Ay ile düzenlediği “Bilmem Nerde Kaldı (Dostum)” geliyor. Kaplan’ın bağlamalarıyla (dede sazı ve cura) başlayan eserde Ay’ın gitarları da öne çıkıyor. Ateş de bağlama ve aşık sazı ile eseri destekliyor. Ay’ın u-bası da eseri tamamlıyor.

Albüm, geleneksel “Şu Derenin Oylumu (Sensiz Nere Gideyim)” ile devam ediyor. Ateş’in düzenlediği, Ateş’in bağlaması ve Onur Kamer’in perdesiz elektrik basının Yıldırım’ın kavalıyla dengelendiği eserde gitar-vurmalı uyumu sürüyor. Orta kısımda Yıldırım’ın kavalı, son kısımda ise Yalçın’ın kemanesi eseri tamamlıyor. Ardından Akşehir yöresinden Vasfiye Baransel derlemesi, Ay düzenlemesi “Bir Sabahtan” Ateş’in divan sazı ve tamburasının öne çıktığı eserde Ay’ın gitarları ve Erdoğan’ın vurmalıları da eseri güçlendiriyor. Orta kısımda Uğur Önür’ün kemanesi dahil olarak eserin duygusunu destekliyor ve İkisivri de basıyla eseri tamamlıyor.

Son iki eserden ilki, Erzurum / Narman yöresinden Bardızlı Âşık Nihâni kaynaklığında derlenen bir Aşık Sümmâni eseri, Kaplan düzenlemesi “Ben Razı Değilem” Kaplan’ın bağlamaları ve perdesiz basının uyumuyla başlayan eserde Gök de askı davuluyla eseri canlı tutuyor. Son eser ise Orta Anadolu’dan geleneksel türkü “Mapushâne İçinde” Ay düzenlemesi ile geliyor. Ay’ın gitarlarının Murat Süngü’nün çellosu ile dengelendiği, Ay’ın kopuzunun Ateş’in divan sazı ve bağlaması ile birleştiği eserde orta kısma doğru Erdoğan da vurmalılarıyla dahil olarak bağlamalar ile eseri destekliyor. Orta kısımda Süngü’nün çello solosu başarılı ve İkisivri’nin bası da eseri tamamlıyor. 

Ateş, başarılı bir repertuvar ve yer alan aynı başarıdaki müzisyenlerin katkısıyla oluşan yeni albümüyle sesini türkü sevdalılarına aynı ustalıkla duyurmaya devam ederek Türk Halk Müziği alanında yılın başarılı albümlerinden birine imza atıyor.