Müzik

Sanat güneşimizin bestecilik yanının ağırlıkta olduğu ve filmlerinde de seslendirdiği eserlerden bir demet : Zeki Müren – Zamansız…

Kalan / Z Müzik, 2019’un son zamanlarında yayınladığı ve Zeki Müren’in büyük kısmı ilk defa CD’ye aktarılmış (daha ziyade Klasik Türk Sanat Musikisi dönemi eserlerinin ağırlıkta olduğu) radyo kayıtları ağırlıklı bir seçki oluşturduğu ‘Bir Zamanlar’dan sonra, yine Müren’in kendi eserlerinin bir kısmını ve sonradan plak olarak da yayınladığı; filmlerinde de seslendirdiği eserleri seçme bir albümde bir araya getirdi : Zamansız…

Nilüfer Saltık’ın yayına hazırladığı albümdeki eserlerin mastering çalışması Cafer Ozan Türkyılmaz imzası taşıyor.

Filmdeki şarkıların büyük kısmını Müren, Hayat Bazen Tatlıdır filminde de seslendirmişti (Yine Bir Gülnihal, Yanıyorken Aşkın, İnleyen Şu Kalbim, Ömrüm Senin Olsun, Kara Bahtım, Yana Yana Kül Oldum) bir eser Aşk Hırsızı filminde farklı bir kayıtla (Kara Sevda) bir eser de İstanbul Kaldırımları filminde (Kızılcıklar Oldu Mu?) seslendirmişti.

Albüm, Dede Efendi’nin Rast ‘Yine Bir Gülnihal’iyle açılıyor. Yaylıların ve kanunun öne çıktığı bir orkestrasyon hakim ve kadınlar korosu da eseri hem aranağmede hem de orta kısımlarda destekliyor.

Sırada, art arda üç Müren eseri var; Uşşak eser ‘Boş Yere Aldatma Beni’ klarnet-kanun ve kemanların önde olduğu bir kayıdın ardından ‘Yanıyorken Aşkın’ yaylı-kanun ve piyanonun desteklediği ve yaylıların ritmlerle yer yer öne çıktığı eserin ardından ‘İnleyen Şu Kalbim’ yaylı ve klarnetin öne çıktığı eserde kanun ve ud da eseri destekliyor. 

Sıradaki eser, Ömer Bedrettin Uşaklıgil dizelerine Kaptanzade Ali Rıza Bey eseri ‘Efenin Aşkı (Efem)’ kanun solo ile başlayan eserde piyano da kanun-keman ve ritmlerle birlikte eseri destekliyor. Ardından Müren’in Nihavend bestesi ‘Ömrüm Senin Olsun’ yaylıların kanun-ud ile birlikte dengelendiği eserde ritm de eserin havasını destekliyor ve (albümde ismi geçmeyen) bir kadın sanatçı da Müren’e eşlik ediyor.

Albüm, Müren’in plak olarak da yayınladığı bir başka Uşaklıgil & Kaptanzade eseri ‘Yıldızların Altında’nın farklı bir versiyonu ile devam ediyor. Orkestrada akordeon da dikkat çekiyor. Ardından anonim (Hayat Bazen Tatlıdır filminde Aziz Şenses olarak geçen) ‘Kara Bahtım, Kem Talihim (Talihsiz Başım)’ geliyor. Ney solo ve perküsyonun öne çıktığı bir kayıt.

Sırada, art arda iki Müren eseri daha var, ilk önce ‘Benim De Kalbim Var (Sevmek İstiyorum’ orkestra ve kadınlar korosu ile başlayan eserde yaylılar öne çıkıyor. Ardından ‘Kara Sevda’ yaylıların önde olduğu bir eser.

Sırada, Müren’in pek çok eserini seslendirdiği Cemil Demirsipahi’nin (albümde Baki Duyarlar yazılmış) Rast ‘Yana Yana Kül Oldum’u var. Klarnet-yaylı-ritmin uyumuna kanun ve akordeonun da dahil olduğu eserde akordeon ve piyano eserin hareketli yapısını destekliyor; kadınlar korosu da eşliğiyle eseri tamamlıyor.

Son iki eser ise Müren’in yorumuyla da beğeni kazanan iki türkü; ilk önce İstanbul Kaldırımları filminde de seslendirdiği ‘Kızılcıklar Oldu Mu? Müren’in kendi eklediği sözlerle de zenginleştirdiği ve erkekler korosunun da eşlik ettiği; ritmlerin öne çıktığı bir kayıt. Son eser ise anonim (Hayat Bazen Tatlıdır filminde C. Erkmen olarak geçen) ‘Köylü Kızı’ yaylıların yanı sıra akordeon-kanun ve ritmlerin de öne çıktığı; kadınlar korosunun da tamamladığı bir eser olarak albüme neşeli bir final oluyor.

Albümdeki kayıtlar, kalite bağlamında kayıt dönemlerine göre değişken olmakla birlikte, filmdeki versiyonlarına (ki filmlerin bazılarında atlamalı olarak ilerliyor) nazaran daha iyileştirildiği söylenebilir.

Albüme katkılarıyla teşekkür kısmında Muhammed Yüksel, Güzin Değişmez ve Kalan Müzik’ten Suat Sarıbağ ile Çimen Yalçın’ın isimleri var.

CD’nin yanı sıra plak olarak da yayınlanan; sanat güneşimizin bestecilik yanının ağırlıkta olduğu ve filmlerinde de seslendirdiği eserlerden bir demet olan albüm, diğer Zeki Müren seçki-demetleri gibi arşivlerde yer almayı hak eden bir başka çalışma oluyor.