Müzik

Üç albümlük seri, yedi bölgenin öne çıkan türkülerinin günümüzün başarılı seslerinin aynı başarıdaki yorumlarıyla önemli bir antoloji niteliği taşıyor (1) : Türkülere Kalan 1…

Kalan Müzik’in Karadeniz’e Kalan, Aleviler’e Kalan ve Ege’ye Kalan albüm serileri, hem bu bölgelere özgü türküleri hem de başarılı sesleri bir araya getirmişti ve tüm albümler dinleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Şimdi ise Kalan Müzik, DMC işbirliğiyle ve DMC etiketiyle, hazırlığı dört yıl süren ve üç albümden oluşan geniş kapsamlı yeni bir seriye imza atıyor : Türkülere Kalan…

Üç albümün de proje koordinatörlüğü ve süpervizörlüğü, usta müzisyen Engin Arslan’a ait.

Türkülere Kalan 1 albümündeki düzenlemelerin büyük çoğunluğu (yazı içinde düzenleme olarak ismi geçen müzisyenler haricindeki düzenlemelerin hepsi) başarılı müzisyen Onur Özçelik imzası taşıyor.

Albüm, Selçuk Balcı’nın Maçkalı Hasan Tunç eseri “Dertliyim Kederliyim” yorumu ile başlıyor. Özçelik’in gitarının Balcı’nın kemençesi ve perküsyon uyumuna eklenen İstanbul Strings’in yaylıları ile dengelenen eserde orta kısımdaki yaylı solo ve tanburun uyumu eserin duygulu yapısını destekliyor. Geri vokal ve bas da davul ile birlikte eseri tamamlıyor. Ardından, aynı zamanda birlikte 2017 yapımı bir “Duo” albümü kaydeden Ahmet Aslan & Kemal Dinç’ten bir düet; Âşık Sümmani dizelerine Yavuz Top eseri “Ervah-ı Ezelden” Levent Güneş düzenlemesi ile geliyor. İkilinin vokal uyumunun öne çıktığı eserde Aslan’ın howtarının da Dinç’in bağlamasıyla dengeleniyor.

Sırada, Melihat Gülses’ten Hatay türküsü “Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok” var. Piyano-bas uyumuna Arslan’ın tamburunun eklenerek başladığı eserde gitar da klasik kemençe ile dengelenerek eserin duygusunu dengeliyor. Davul da esere piyano ile birlikte caz tınılar katıyor. Ardından, Tolga Sağ’dan Zonguldak türküsü “Karadır Kaşların” geliyor. Elektro gitar ve tanburun davul ile uyumuyla bir Bossa Nova edasıyla başlayan eserde bağlama-kemane-synth uyumu da başarılı. Ritmik yapı bas ile birlikte esere güncel bir anlayış katıyor. Son kısımda Özçelik’in elektro solosu başarılı. Albümün altyapı bakımından öne çıkan yorumlarından biri. 

Sırada, Kalan Müzik ile profesyonel müzik hayatlarına başlayan iki başarılı ses var. İlk önce, Ayfer Vardar’dan anonim sözlere Yavuz Top eseri, Rıfat Vardar düzenlemesi “Yarim Senden Ayrılalı” geliyor. Rıfat Vardar’ın klavyesi ve perküsyonu ile akustik bir anlayışla başlayan eserde Ayfer Vardar da çift ses vokalle eserin duygusunu destekliyor. Kemane solo başarılı ve davul-perküsyonlar ile dengeleniyor. Ardından, Zeynep Bakşi Karatağ’dan Aşık Veysel eseri Murat Karatağ düzenlemesi “Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni” geliyor. Karatağ’ın klavye ve elektronikleriyle başlayan eserde keman-elektro tınıları da öne çıkıyor. Klavye fon esere 1980’ler tınıları katıyor. Elektro-bas uyumu da davul ile birlikte eseri canlı tutuyor. Zeynep Bakşi Karatağ da çift ses vokaliyle eseri destekliyor. Orta kısımda klavye solo başarılı ve son kısımda elektro solo eseri tamamlıyor.

Albüm, Cengiz Özkan’ın Muş türküsü “Değirmenin Bendine” yorumuyla devam ediyor. Gitar-tanbur-kemane uyumuyla başlayan eserde davul esere caz tınıları katıyor ve bas ile dengeleniyor. Özkan da çift ses vokaliyle eserin duygusunu destekliyor. İstanbul Strings’in yaylıları da davul ile birlikte eseri tamamlıyor. Ardından, aynı zamanda Bitlis / Tatvan’lı olan sanatçı Çimen Yalçın’dan Metin Bingöl düzenlemesi ile “Bitlis’te Beş Minare” geliyor. Solo keman ve gitar-bas-perküsyon uyumuyla başlayan eserde Yalçın’ın geri vokali de İstanbul Strings’in yaylıları ve elektronikler ile eseri destekliyor. Orta kısımda bağlama ve perdesiz gitar solo uyumu başarılı. Son kısımda Özçelik’in elektrosu esere rock tınılar katıyor. Davul da eseri tamamlıyor.

Sıradaki eser, Devrim Gürenç’ten Kayseri türküsü “Gesi Bağları” yorumu oluyor. Bağlama-klavye uyumuyla başlayan eserde kemane ve gitar öne çıkarken bas da eseri destekliyor. Ud da eserin duygusunu destekliyor. Orta kısımda bağlama solo-perküsyon uyumu başarılı. Ardından, Ender Balkır’dan Ankara türküsü “Ayaş Yolları” geliyor. Perküsyon ve zurnaların uyumuyla başlayan eserde bağlamalar öne çıkıyor. Davul ve elektro da eseri canlı tutarak gitar ile dengeleniyor. Bas da eseri destekliyor. Elektro bağlama da yer yer öne çıkıyor. Son kısımda klavye de eseri tamamlıyor.

Sırada, başarılı grup Ahuzar’dan (Özge Öz Erdoğan) (Yaşar Erdoğan düzenlemesi ile) Neşet Ertaş eseri “Neredesin Sen” geliyor. Klavye fon ve gitar-bağlama-bas uyumuyla başlayan eserde perküsyon da yer yer öne çıkıyor. Piyano da eserin duygulu yapısını destekliyor. Orta kısımda akordeon solo başarılı ve kemaneyle ilerliyor. Keman da eseri tamamlıyor. Ardından, Kalan Müzik’in alt firması Z Müzik’ten çıkan “Zor Sevda” albümüyle hatırlanan Atakan Akdaş’tan Zaralı Halil Söyler eseri, Bingöl düzenlemesi “Yandım Allah Yandım Yatamıyorum” yorumu geliyor. Elektronikler ve gitar solo ile başlayan eserde klarnet-bas da eserin elektronik yapısını destekliyor. Bu bağlamda güncel bir anlayış izlendiği söylenebilir. Klavye de eseri güçlendiriyor. Akdaş’ın çift ses solosu başarılı. Orta kısımda keman-gitar solo başarılı ve perküsyonlarla dengeleniyor, bağlama da ekleniyor.

Albüm, müzik kariyerinde 30 yılı geride bırakmış Nilüfer Akbal’dan Elazığ türküsü “Pencereden Bir Taş Geldi (Mamoş)”un Bingöl düzenlemesi ile devam ediyor. Piyano-kemane-perküsyon-bas uyumuyla başlayan eserde gitar da öne çıkarak eseri destekliyor, cura ile dengeleniyor. Finalde kaval solo başarılı. Ardından, müziğin mutfağında da bilinen isimlerden (ve albümün düzenleme bakımından ağırlıklı ismi) Onur Özçelik’ten Aşık Veysel eseri “Uzun İnce Bir Yoldayım” yorumu geliyor. Piyano-perdesiz gitar-bas uyumuyla başlayan eserde davul da eseri destekleyerek gitarlar ile dengeleniyor. Orta kısımda kemençe solo ve elektro başarılı. Davul ile birlikte esere rock tınıları katıyor. Çift ses vokal eseri tamamlıyor. Son kısımda elektro solo başarılı. Final de bağlamayla bitiyor.

Albümün ilk CD’sinin son üç eseri, ilk önce Sercan Direk’ten Muş türküsü “Havada Bulut Yok” yorumu oluyor. Mey ve piyano ile başlayan eserde bağlamalar ve gitar da dahil olarak perküsyon-bas uyumuyla ilerliyor.Kemane de eserin duygusunu destekliyor. Ardından, İncesaz ile bildiğimiz Ezgi Köker’den Samsun türküsü “Çarşamba’yı Sel Aldı” geliyor. Klavye fon-piyano-bağlama-tanbur uyumuyla başlayan eserde gitar da öne çıkıyor. İlk CD’nin kapanışını, İmera ile tanıdığımız Merve Büyüktaş’ın Keşan türküsü “Kızılcıklar Oldu Mu?” yorumu yapıyor. Hasan Gözetlik in trompeti, perküsyon ve üflemelilerin gitarlarla ve davul-bas uyumuyla ilerleyen ve çift ses vokalle canlı kalan eserde bas da yer yer öne çıkarak eserin eğlenceli yapısını destekliyor. Orta kısımda trombon-klarnet solo ve finalde geri vokaller başarılı.

İkinci CD’nin ilk eseri, İlhan Doğan yorumuyla Aşık Veysel türküsü Kemal Sahir Gürel düzenlemesi “Güzelliğin On Par’etmez” oluyor. Gitar ve elektronun Doğan’ın vokaliyle uyumuyla başlayan eserde bağlama-davul-bas öne çıkarkene elektro ve yaylılar eserin rock tınısını destekliyor.  Klavye de eseri güçlendiriyor. Son kısımda elektro solo başarılı. Ardından, yine Ahuzar’dan bu sefer Elazığ türküsü (Erdoğan düzenlemesi) “Hüseynik” yorumu geliyor. Klarnet solo ve klavye fonun uyumuyla başlayan eserde asma davul ve bas da gitar ile birlikte öne çıkarak eserin duygulu yapısını destekliyor. Perküsyon da yer yer öne çıkıyor. Piyano da eseri tamamlıyor.

Sırada, Kubat yorumuyla Neşet Ertaş dizelerine Muharrem Ertaş bestesi, Bingöl düzenlemesi “Bahça Duvarından Aştım” var. Kemane ve perküsyonların ortam sesleriyle bütünleşmesinden kalabalık bir ortam yaratılarak başlayan eserde gitar-yaylı-klavye-perküsyon uyumu başarılı ve bağlama da eseri canlı tutuyor. Geri vokal ve davul da Kubat’ın yer yer tiyatral yorumuyla dengeleniyor ve keman-elektro ile sonlanıyor. Ardından, Hamdiye Mutlu yorumuyla Afyon türküsü “Zalım Poyraz” geliyor. Gitar-kemane-klavye fon ile başlayan eserde bağlama-bas ve kaval da öne çıkıyor. Orta kısımda kemane ve davul öne çıkıyor.

Albüm, ilk CD’de yer alan üç sanatçıyla devam ediyor. İlk önce, Akdaş’tan “Gidin Bulutlar Gidin” Tanbur-ney-gitar-kanun uyumuyla başlayan ve perküsyon-bas ile de uyumlu ilerleyen eserde bağlama da öne çıkıyor. İstanbul kemençesi de eseri tamamlıyor, son kısımda kemençe solo başarılı. Ardından, bir diğer Aslan & Dinç düeti Ruhi Su eseri, Güneş düzenlemesi “Mahsus Mahal” geliyor. Hovtar-gitar uyumuyla başlayan eserde ikilinin vokal uyumu başarılı.

Sıradaki eser, Eylem Aktaş yorumuyla Diyarbakır türküsü “Hangi Bağın Bağbanısan” oluyor. Tanbur-gitar-kemençe uyumuyla başlayan eserde perküsyon ve bas da dahil olarak eserin duygusunu destekliyor. Aktaş da çift ses vokaliyle eseri güçlendiriyor. Son kısımda klarnet solo başarılı. Ardından, Fındık Buse Katılmış’tan Bursa türküsü “Bahçede Erik Dalı” yorumu geliyor. Üflemeliler ve davul-gitar-kanun uyumuyla canlanan eserde perküsyon da eseri canlı tutuyor. Katılmış da çift ses vokaliyle eseri güçlendiriyor ve yaylılarla dengeleniyor. Son kısımda üflemelilerin uyumu başarılı.

Sırada, bir düet var. Ünal Koçarslan ile Cengiz Özkan’ndan Ekrem Yeşilada eseri Bingöl düzenlemesi “Güzel Seni Çok Özledim” geliyor. Bağlama-gitar-kemane uyumuyla başlayan eserde piyano da eserin duygusunu destekliyor. Eserin ilk kısmında Özkan olurken, orta kısımda yaylıların bas-tiz uyumundan sonra Koçarslan dahil oluyor. Son kısımda perdesiz gitar solo başarılı ve perküsyon da dahil olarak eseri tamamlıyor. Ardından, Duygu Rüzgar’dan Şanlıurfa türküsü “İki Dağın Arasında Kalmışam” yorumu geliyor. Gitar-perküsyon-bas uyumuyla başlayan eserde tanbur öne çıkıyor. Bağlamaların ve asma davulun uyumu, orta kısımdaki kemane soloyla başarılı bir şekilde dengeleniyor.

Albüm, Şevval Sam’dan Gümüşhane türküsü Mayki Murat Başaran düzenlemesi “Kelkit’in Altı Bağlar” ile devam ediyor. Keman-ud-perküsyon-kanun uyumuyla başlayan eserde kemane de yer yer öne çıkıyor. Alkış sesleri de sanki bir yerde söyleniyormuşçasına bir hava katıyor. Sam’ın vokaldeki başarısını kanıtlayan bir eser oluyor. Sırada, Sinan Erkeker’den Van türküsü “O Yar Gelir” var. Duduk soloyla başlayan eserde bağlamada gitar-perküsyon-bas uyumuyla öne çıkıyor. Orta kısımda eklenen zurna da kemane ile birlikte eseri tamamlıyor.

Sıradaki eser, Vardar’dan yine bir Ertaş eseri, Rıfat Vardar düzenlemesi “Gönül Dağı” oluyor. Elektro bağlama soloyla başlayan eserde perküsyon-gitar da eklenerek bağlama ve perdesiz gitar ile birlikte eserin duygusunu destekliyor. Ardından, İhsan Eş’ten kendi düzenlemesini üstlendiği Artvin türküsü “Cilveloy” geliyor. Gitar-bağlama-perküsyon uyumuyla başlayan eserde enstrümanların uyumu ve çift ses vokal-geri vokaller eseri canlı tutuyor. Sipsi(?)-akordeon ve elektro da davul-bas uyumuyla birlikte eseri canlı tutuyor, klavye ile güçleniyor. Orta kısımda bağlamaların uyumu başarılı. Son kısımda Eş esere Lazca sözlerle devam ediyor ve akordeon solo başarılı, üflemelilerle birlikte eseri tamamlıyor.

Son üç eserden ilki, Tuğçe Akyıldız’dan Şanlıurfa türküsü “Harman Yeri Sürseler” bağlama-gitar-bas uyumuyla başlayan eserde perküsyon ve klarnet uyumu da kanun ile birlikte eserin duygusunu destekliyor. Ardından, Fulya Özentürk’ten Elazığ türküsü “Meşelidir Engin Dağlar Meşeli” geliyor. Bağlama-kaval-perküsyon-gitar uyumuyla hareketlenen eserde bas da yer yer öne çıkıyor. Geri vokaller de çift ses vokal ile birlikte eseri destekliyor. Cura da eseri canlı tutuyor. Son eser ise, Taylan Özgür Ölmez’den Diyarbakır türküsü “Fincanın Etrafı Yeşil” oluyor. Gitar-kemane uyumuyla başlayan eserde bas da eseri çift ses vokal ve perküsyon ile destekliyor. Son kısımda klarnet solo ve geri vokal başarılı.

Serinin ilk albümünde 34 eser yer alırken, Ahmet Aslan / Kemal Dinç, Ayfer Vardar, Cengiz Özkan, Ahuzar, Atakan Akdaş, ikişer eserle katılıyorlar. 29 sanatçı ve 1 grup yer alırken Sercan Direk, Merve Büyüktaş, İlhan Doğan, Hamdiye Mutlu, Sinan Erkeker, Tuğçe Akyıldız ve Fulya Özentürk haricinde yer alan tüm sanatçılar, daha önce Kalan Müzik etiketiyle bir albüm yayınlamış ya da Kalan Müzik’in bir proje albümünde yer almışlar.

Serinin ilk albümü, yedi bölgeden öne çıkan 34 türkünün günümüzün başarılı seslerinin aynı başarıdaki yorumlarıyla birlikte önemli bir antoloji niteliği taşıyarak arşivlerde yer almayı hak ediyor.

Etiketler