Müzik

Bir yağmur damlası misali dinleyicinin yüreğine dokunacak bir ilk albüm : Ayşen Biten – Pinhan…

Ayşen Biten… İçindeki müzik aşkını, farklı bir meslekten gelmesine rağmen (ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği) Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda yaptığı yüksek lisans ile taçlandıran Biten, ilk albümünü Ahenk Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu: Pinhan…

Kayıtları İstanbul (Ada) ve Ankara’da (Tını, Jamal) tamamlanan albümün düzenlemeleri ve yönetmenliği Selçuk Murat Kızılateş’e ait.

Albüm, Volkan Türkcan eseri ‘Yağmur Damlası’ ile açılıyor. Umut Ayvaz’ın Karadeniz kemençesi ile Muzaffer Nezihi Egelioğlu’nun piyanosunun uyumuyla akustik bir anlayışla başlayan eserde Cemal Özkızıltaş’ın bendini ve Abdurrahman Tarikçi’nin akustik basının dahil olmasıyla birlikte Sinan Kızılgöz’ün akustik gitarı altyapıyı güçlendiriyor ve Murat Süngü’nün viyolonseli de eserin duygusunu destekleyerek eseri tamamlıyor. Ardından, Sivas yöresinden bir Pir Sultan Abdal eseri ‘Karşıda Görünen Ne Güzel Yayla’ Kızılgöz’ün gitarıyla akustik olarak başlayan eserde Ertan Tekin’in duduğu da esere dahil oluyor ve Biten de çift ses vokaliyle esere güzel bir tını katıyor. Selçuk Murat Kızılateş’in bağlamalarının ön plana çıkmasıyla devam eden eserde bas ve Özkızıltaş’ın perküsyonunun uyumuna Egelioğlu’nun klavyesi de ekleniyor. Murat Söğüt’ün davulu da esere gitar-klavye ile birlikte güncel bir anlayış katıyor. 

Sırada, Ankara yöresinden Genç Osman kaynaklığında Halil Bedii Yönetken ve Muzaffer Sarısözen tarafından derlenen ‘Karaşar Zeybeği’ var. Eyyup Hamiş’in neyiyle başlayan eserde perküsyon-gitar-bas uyumu devam ediyor. Orta kısımda Hamiş’in ney solosu başarılı ve Kızılateş’in bağlamaları da eklenirken Hamiş’in zurnası da eseri canlı tutuyor. Özkızıltaş’ın özellikle davulu eseri tamamlıyor. Ardından, Hüseyin Say kaynaklığında Cavit Erden tarafından derlenen Silifke türküsü ‘Açıl Ey Ömrümün Varı’ geliyor. Ceyhun Güneş’in flemenko gitarı ve Kızılateş’in elektro bağlamasıyla başlayan ve davul-perküsyon-bas uyumunun da Latin tınılar kattığı eserde çift ses vokal de başarılı. Orta kısımda brass band olarak Burak Dursun trompetiyle, Altay Acar trombonuyla, Samet Kocamemiş de saksafonuyla dahil olarak eseri güçlendiriyor.

Albüm, Onur Aslan eseri ‘Bugün Ayın Yedisi’ ile devam ediyor. Aykut Sütoğlu’nun klarnetinin önde başladığı eserde gitar-davul-perküsyon-bas uyumu devam ederken gitar yer yer öne çıkıyor. Biten’in çift ses vokalinin yanı sıra, Onur Aslan da vokaliyle eserin duygusunu tamamlıyor. Orta kısımda klarnet solo başarılı. Ardından Aksaray yöresinden Bayram Çalışkan kaynaklığında Muzaffer Sarısözen tarafından derlenen ‘Yaylalar İçinde Erzurum Yayla’ geliyor ve eserde Biten’e konuk solist olarak Nida Ateş eşlik ediyor. Furkan Bilgi’nin klasik kemençesinin önde başladığı eserde gitar da öne çıkıyor ve orta kısma doğru klavye-perküsyon-bas da eseri destekliyor. Ateş ile Biten, uyumlu bir düete imza atıyor.

Sıradaki eser, bu sefer Ayşen Biten’in bir derlemesi; Pir Sultan Abdal dizelerinden Hasan Şahin kaynaklığında derlediği Beypazarı / Karaşar köyü yöresinden ‘Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli’ gitar-bas ile başlayan eserde çift ses vokal de eseri destekliyor. Gitar esere yer yer rock tınılar katarken bağlamalar da eseri güçlendiriyor ve Tekin’nin duduğu ön plana çıkarak perküsyon-davul-klavye uyumuyla destekleniyor. Son kısma doğru Tekin’in zurnası öne çıkıyor ve Tekin, meyi ile birlikte eseri tamamlıyor. Ardından Aşık Veli sözlerine Hüseyin Yıldız kaynaklığında derlenen Tokat türküsü ‘Nasip Olur Amasya’ya Varırsan’ geliyor. Kızılgöz’ün elektrosuyla başlayan eserde elektro, esere rock tınılar katıyor ve Hamiş’in kavalası da öne çıkıyor. Bağlama-perküsyon-davul uyumu da devam ederken bas da yer yer öne çıkarak çift ses vokal ile eseri destekliyor. Orta kısımda kavala solo başarılı. Özellikle elektro esere davul-bas ile birlikte güncel bir anlayış katıyor ve bu bağlamda albümden dikkat çeken düzenlemelerden biri oluyor.

Sırada, Kenan Şele’nin İboş Ali Ağa kaynaklığında derlediği Adana türküsü ‘Varıp Neylemeli Sılayı Gayrı’ Muhlis Berberoğlu’nun tanburunun önde başladığı eserde Bilgi’nin klasik kemençesi de perküsyon-gitar-bas uyumuyla birlikte devam ediyor. Egelioğlu’nun klasik piyanosu da eseri güçlendiriyor. Orta kısımda Bilgi’nin klasik kemençe solosu başarılı ve bas-tanbur ile dengeleniyor. Ardından Erol Parlak eseri ‘Yareler Beni’ geliyor. Süngü’nün viyolonselinin ön planda başladığı eserde Şeyhmuz Fidan’ın klasik gitarı öne çıkarak Erol Parlak’ın bağlamasıyla dengeleniyor. Perküsyon-bas uyumunun da Kızılgöz’ün elektrosuyla birlikte desteklediği eserde çift ses vokal başarılı. Orta kısımda Bilgi de kemençesiyle esere dahil oluyor. Eserin sahibi Erol Parlak’ın da bağlamasıyla yer alması, özel bir buluşma oluyor.

Sıradaki eser, TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü’nün yöre ekibinden derlediği Kırıkkale türküsü ‘Kırklar Üzerinden Doğar Sabah Yıldızı’ Bekir Sakarya’nın akordeonunun ön planda başladığı eserde perküsyon-bas-davul uyumuna Kızılgöz’ün akustik ve özellikle elektrosu ekleniyor; Dursun, Acar ve Kocamemiş’in üflemelileri de eserin hareketli yapısını destekliyor ve çift ses vokal ile dengeleniyor. Tarikçi’nin bas yürüyüşü de son kısma geçerken eseri tamamlıyor. Ardından Saniye Can’ın Refia Beralp kaynaklığında derlediği Çanakkale türküsü ‘Karanfilin Moruna’ Uğur Varol’un perdesiz gitar solosuyla başlayan eserde elektrik piyano ve Varol’un kopuzu da öne çıkarak akustik bas ile dengeleniyor. Orta kısımda Süngü’nün viyolonsel solosu başarılı. Kızılgöz’ün elektrosu ve Özkızıltaş’ın perküsyonları eseri tamamlıyor.

Son iki eserden ilki, Çukurova türküsü-uzun havası ‘Bülbül Ne Gezersin Çukurova’da’ Berberoğlu’nun divan solosuyla başlayan eserde klavye-perküsyon-bas uyumunun yanı sıra Fidan’ın klasik gitarı da öne çıkıyor. Biten de güçlü yorumuyla eserin duygusunu yansıtıyor. Elektronik bir anlayış benimsenmiş eserin orta kısmında Süngü’nün keman solosu dahil oluyor ve eserin değişken ritmi eseri canlı tutuyor. Albümden dikkat çeken bir başka düzenleme oluyor. Son eser ise TRT Müzik Dairesi’nin Hasan Sözeri kaynaklığında derlediği Rize türküsü ‘Tabancamın Sapını Gülle Donatacağım’ Egelioğlu’nun klavyesinin önde başladığı eserde elektro-bas-perküsyon-davul uyumu devam ediyor ve klavye de çift ses vokal ile birlikte eserin hareketli yapısını desteklerken klavye yer yer tango armonileri de da katıyor. Orta kısma doğru Ayvaz da Karadeniz kemençesiyle eseri güçlendiriyor. Son kısımda Tarikçi’nin bas yürüyüşü başarılı.

Biten’in ilk albümü, başarılı yorumu; başarılı bir müzisyen kadrosunu bir arada bulundurmasıyla (bazı eserlerin sahiplerinin de yer almasıyla) ve tabi ki sağlam repertuvarıyla bir yağmur damlası misali dinleyicinin yüreğine dokunacak bir ilk albüm oluyor.