Müzik

Doğu’ya türkülü bir selam : Tuncay Kemertaş – Kayla…

Uzun yıllardır müziğin içinde olan bir isim Tuncay Kemertaş. TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sesi sanatçısı olan Kemertaş’ı şu ana kadar TRT’den çıkan solo albümü, yıl içinde aramızdan ayrılan babası Mükerrem Kemertaş ile yaptığı ‘Yadigar’ ve Sırdaşlar ile yaptığı ‘Dağ Üstüne Dağ Koysam’ teklisi ile dinledik. 

İki yıl aradan sonra Kemertaş, üçüncü albümünü yıl başlarında Volkan Kaplan Production etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu : ‘Kayla’…

Kayla, aynı zamanda Kemertaş’ın kızının adı ve ‘saf, temiz, duru su’ anlamına geliyor.

‘Ağlar Bir Ceylan’, ‘Ben Razı Değilem’ ve ‘Dün Gece Yar Hanesinde’ eserlerinin düzenlemesi Erdal Erzincan’a, geri kalan düzenlemeler de Gürhan Yüksel’e ait ve Kemertaş da düzenlemelere destek oluyor.

Albümün kayıtları ASM de ve D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılmış. Göktürk Sarvazlar’ın yaptığı kaydın mastering çalışması Volkan Kaplan’a ait.

İlk eser, Erzurum yöresinden Raci Alkır kaynaklığında derlenen ‘Hozan Dağlar’ Zafer Taştan’ın Balaban solosuyla başlayan eserde klavye fon eseri desteklerken Gürhan Yüksel’in divanı ve bağlaması da dahil oluyor, Taştan zurnasıyla da altyapıyı tamamlarken eserin duygulu yapısını destekliyor. Taştan orta kısımda zurnasıyla da dahil olurken perküsyon ve davul da eseri güçlendiriyor. Ardından bir Davut Sulari klasiği ‘Ağlar Bir Ceylan’ Erdal Erzincan’ın bağlamasının ön planda olduğu eserde Şehmuz Fidan’ın gitarı vokal kısmından itibaren dahil olarak esere güncel bir anlayış katıyor. Orta kısımda art arda telli sololar esere güzel bir renk katıyor.

Üçüncü eser Erzurum yöresinden Bardızlı Aşık Nihani kaynaklığında derlenen bir Sümmani Ağzı Deyiş : ‘Ben Razı Değilem’ albümün hızını biraz daha arttırırken Erzincan’ın bağlaması davul ve perküsyonla bütünleşiyor. Fidan’ın gitarı da eseri tamamlıyor. Ardından Adana yöresinden Aziz Senses kaynaklığında derlenen ‘Evlerinin Önü Lale Bağıdır’ vokal grubu ve Taştan’ın balabanı Kemertaş ve Yüksel’in bağlamalarıyla bütünleşirken davul da Kemertaş’ın cümbüşü ve İstanbul Strings’in yaylıları ile dahil oluyor. Bununla birlikte Fidan’ın gitarı ve bas da klavye fon ile eseri güçlendiriyor. 

Albüm, Erzurum yöresinden Hulusi Seven kaynaklığında derlenen bir ‘Müstezat’ ile devam ediyor, davul ile başlayan eserde Arif Gönüldaş’ın kanunu ve Salih Sütoğlu’nun kemanı öne çıkarak bağlamayla dengeleniyor. Klavye fon eseri destekliyor. Gülten Yeğin de klasik kemençesiyle dahil olurken Fidan’ın gitarı da eseri tamamlıyor; vokal grubu da eseri güçlendiriyor. Son kısımda Kemertaş’ın tiz vokali başarılı. Ardından Haydar Telhüner kaynaklığında derlenen bir başka Erzurum yöresi eseri ‘Erzurum’un Dağları’ geliyor. Yeğin’in klasik kemençesiyle başlayan eserde klavye fon ve perküsyon eseri destekliyor. Gönüldaş’ın kanununa solo kemanıyla Onur Soysal ekleniyor. İstanbul Strings’in yaylıları da eseri güçlendiriyor. Fidan’ın gitarı da altyapıyı tamamlıyor.

Sırada, Şanlıurfa yöresinden bir Ahmet Cankat eseri var : ‘Kara Bahtıma Küstüm’ klavye fona Soysal’ın solo kemanıyla başlayan eserde perküsyonun yanısıra Fidan’ın gitarı da İstanbul Strings’in yaylıları ile eklenerek eserin duygulu yapısını destekliyorlar. Orta kısımda Yüksel ve Kemertaş’ın bağlamaları ile dahil oluyor. Ardından Erzurum yöresinden Faruk Kaleli kaynaklığında derlenen ‘Akşam Olanda (Giydiğin Aldır)’ geliyor. Davul ile başlayan eserde Taştan’ın üflemelileri öne çıkıyor ve bağlamalar da vokal grubu ile birlikte eserin hareketli yapısını destekliyor. Fidan da gitarıyla esere güncel bir anlayış katmaya devam ediyor. Son kısımda Taştan ud ve tanburu ile de eseri destekliyor.

Albüm, Diyarbakır yöresinden bir Celal Güzelses derlemesi ‘Gazel’ ile devam ediyor, Gönüldaş’ın kanunu, Yeğin’in klasik kemençesi ve Taştan’ın meyi sırasıyla yerini alırken, klavye fon ile birlikte davul ve Yüksel’in ud-tanbur eşliği de eseri destekliyor. Vokal kısmında bas eşliği altyapıyı tamamlıyor ve İstanbul Strings’in kemanları ile Kemertaş’ın cümbüşü de esere dahil oluyor. Ardından Raci Alkır kaynaklığında Erzurum yöresinden bir Tatyan eser ‘Dün Gece Yar Hanesinde’ Taştan’ın balabanına Erzincan’ın bağlaması ve davulun eklenmesiyle başlayan eserde Fidan’ın gitarı da vokalle birlikte dahil oluyor.

Son eser, Erzurum yöresinden Suat Işıklı kaynaklığında derlenen bir enstrümantal eser ’Dadaş Dinlendirme Havası’ perküsyon ve klavye fona Taştan’ın balabanı dahil olarak başlayan eserde Yüksel ve Kemertaş’ın bağlamaları öne çıkıyor. Taştan’ın zurnası ve meyi eserde sırasıyla yerini alırken davul da eserin altyapısını tamamlıyor ve albüme güzel bir final oluyor.

Albümde Gürhan Yüksel divan-kopuz-ud-tanbur enstrümanları ile yer alırken, perküsyonda Hüseyin Özdoğan ve Özcan Gök, basslarda Emrah Günaydın ve Onur Kamer yer alarak eserleri güçlendiriyor.

Albüm, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır yörelerinden eserleri içeriyor ve Kemertaş bu albümüyle güncel anlayışlarla günümüz dinleyicisine de güzel tınılar katacak düzenlemeler ve usta bir müzisyen kadrosunu bir araya getirerek; bu bağlamda güçlü yorumuyla da eserlerin altından başarıyla kalkarak Doğu’ya türkülü bir selam gönderiyor…