Müzik

Zaman içinde gittiği yolda edindiklerini biriktirerek yüreklere yine hoş bir tını bırakmayı başarıyor : Dodan – Zaman…

Kariyerinde uzun yılları geride bıraksa da, yeni neslin en çok O Ses Türkiye’de kazandığı başarıyla tanıdığı isimlerden biri oldu Dodan Özer… Bir ikili ve Kalan Müzik etiketli iki teklinin (albümde de yer alan) ardından Dodan’ı yeni albümüyle dinliyoruz : Zaman…

Albümün düzenlemeleri son eser Dadaloğlu hariç Erdem Altınses imzası taşıyor.

Albüm, Dodan’ın O Ses Türkiye’de de söylediği; Erzincan yöresinden anonim sözlere Ali Ekber Çiçek eseri ‘Haydar’ ile açılıyor. İstanbul Strings’iin kemanları ve koronun (Adnan Kartal, Sidar Ateş, Zeki Giray, Malik Altınses) birleşimiyle epik bir yapıda başlayan eserde Erdem Altınses’in piyanosu da Cenk Şanlıoğlu’un elektrosu ve Eylem Pelit’in basıyla dengeleniyor. Dodan’un tizleri ve Ömer Avcı da perküsyonlarıyla eserin epik yapısını destekliyor. Orta kısımda elektro-yaylı solo başarılı. Ardından Sivas Divriği’den Hasan Eylem kaynaklığında Muzaffer Sarısözen tarafından derlenen ‘Ötme Bülbül’ Şenol Arkun’un çellosu ve Avcı’nın perküsyonuyla başlayan eserde Güven Türkmen’in bağlaması ve Pelit’in bası da İstanbul Strings’in yaylılarıyla dengeleniyor. Altınses de klavyesiyle eseri canlı tutuyor ve koro ile birlikte eseri destekliyor. Dodan’ın vokalleri başarılı. Son kısımdaki yaylı solo bir önceki eserdeki epik yapıyı sürdürerek bağlama solo ile eseri tamamlıyor.

Sırada, Dodan’dan farklı bir deneme; Tahir Paker sözlerine Burhan Bayar eseri ‘Yalnızım Dostlarım’ var. Çellonun ön planda başladığı eserde Altınses’ın udu da öne çıkıyor ve İstanbul Strings’in yaylı solosuyla dengelenirken Altınses bağlamasıyla da eseri güçlendiriyor ve koro ile ilerliyor (Murad Demir, Zeki Giray, Malik Altınses) Avcı ve Altınses’in perküsyonları da klavye ile birlikte eseri destekliyor. Orta kısımda yaylılar ve Altınses’in elektro-bas uyumu başarılı; davul da esere reggae tınılar katıyor. Albümden dikkat çeken ve yeni eklemelerin de eğreti durmadığı başarılı bir düzenleme-yorum. Ardından Nisan 2019’da albümden yayınlanan ilk tekli olan anonim eser ‘Yetiş Ya Hızır’ Altınses’in kopuz ve bağlamasının Avcı-Altınses ortak perküsyonlarıyla birleşerek başladığı eserde Altınses’in ud ve bağlaması da klavye-nefesli-çello uyumuyla ilerliyor ve orta kısımda çello öne çıkıyor. Elektro gitar tınıları da esere güncel bir anlayış katıyor.

Sıradaki eser, Kahramanmaraş Pazarcık yöresinden anonim besteye Ali Ayhan sözleri ‘Meyrik’ Dodan’ın geri vokalleriyle başlayan eserde Özdemir Güz’ün udu vokallerle dengeleniyor. Vokal-klavye fon ile akustik bir tını ile devam eden eserde klavye-vokal eklemeleri ve Avcı-Altınses ortak perküsyonları esere karışık bir hava katıyor. Güncel bir anlayış yakalanabilmiş başarılı bir düzenleme ve Dodan da vokalleriyle bu düzenlemenin altından başarıyla kalkabiliyor. Ardından, albüme ismini veren Dodan Özer eseri ‘Zaman’ Güven Türkmen’in bağlaması ve İsmail Kaya’nın çellosunun yaylılarla dengelendiği eserde Avcı’nın perküsyonları eseri canlı tutuyor ve Dodan da çift ses vokaliyle eseri destekliyor. Orta kısımda Türkmen’in bağlama solosu başarılı. Şamlıoğlu da elektrosuyla dahil oluyor ve eseri güçlendiriyor. Pelit’in bası ve Altınses’in klavyesi eseri tamamlıyor. Albümden öne çıkan bir eser oluyor.

Albüm, Zeynal Cabbarzade sözlerine Cahangir Cahangirov bestesi Azerbaycan yöresinden ‘Ay Gız’ ile devam ediyor. İstanbul Strings’in yaylıları ve Nihat Günaydın’ın tarının uyumuyla senfonik bir solo ile başlayan eserde Altınses de piyanosuyla öne çıkarken orta kısımda yaylılar aynı senfonik yapıyı Dodan’ın vokaliyle bütünleşerek devam ettiriyor. Son kısma doğru Ateş, Kartal, Giray, Özge Arslan ve Erdem Altınses’ten oluşan koro da eseri güçlendiriyor, Dodan’ın tiz vokalleri başarılı; Sertaç Çevikkol’un fagotu da eseri tamamlıyor. Düzenleme ve kompozisyon bakımından albümün en zengin eserlerinden biri oluyor. Ardından Ekrem Yeşilada eseri ‘Bir Mendil Aldım Dereden’ Güz’ün udu ve Arkun’un çellosunun uyumuyla başlayan eserde Altınses’in rhods eşliği öne çıkarak Mert Türkmen’in davuluyla dengeleniyor. Şanlıoğlu’nun elektrosu da Pelit’in basıyla eseri güçlendirirken, davul-rhods-elektro uyumu esere caz tınılar da katıyor. Orta kısımda ud-çello solo başarılı. Son kısımda rhods-davul-elektro öne çıkarak eseri tamamlıyor.

Sırada, Nisan 2019’da albümden yayınlanan ikinci tekli Mustafa Atıcı eseri ‘Oğul’ var. Avcı-Altınses perküsyon uyumu ve klavye fon ile başlayan albümde Dodan’ın geri vokalleri başarılı ve Altınses’in elektro-çello uyumuyla dengeleniyor. Ertan Tekin’in duduğu da yer yer öne çıkarak eseri canlı tutuyor. Orta kısımda Tekin’in duduk solosu başarılı. Ardından Malatya yöresinden Kemal Çığrık kaynaklığında Nida Tüfekçi tarafından derlenen ‘Mevlam Birçok Dert Vermiş’ geliyor. Altınses’in kopuz solosuyla başlayan ve duduk ile dengelenen eserde Altınses’in divan bağlaması da eseri güçlendirerek Dodan’ın çift ses vokaliyle ilerliyor. Orta kısımda Avcı ve Giray perküsyonlarıyla dahil olarak Altınses’in elektro-bas-klavyesiyle dengeleniyor, Tekin’in duduğu da eseri tamamlıyor.

Son eser Kırşehir yöresinden Dadaloğlu eseri, Cenk Erdoğan düzenlemesi ’Dadaloğlu’ Yalçın Yıldırım’ın bağlama solosu ve klavye fon ile başlayan eserde Erdoğan’ın elektrosu-bası ve Nedim Ruacan’ın bası geçiş kısmında öne çıkıyor; Dodan’ın vokaliyle dengeleniyor. Orta kısma doğru gitar-davul uyumuyla eser daha da hareketleniyor ve klavye de eseri güçlendiriyor.

Dodan’ın yeni albümünde özellikle Erdem Altınses’in yer yer yeni sololarla epikleşen düzenlemeleri dikkat çekerken (ve tabi Cenk Erdoğan’ın başarılı düzenlemesini unutmamak gerek) yorumuyla da bu müziksellikle örtüşüyor. Bu bağlamda Dodan, zaman içinde gittiği yolda edindiklerini biriktirerek (albüm kartonetindeki yazısında da amaçladığı gibi) yüreklere yine hoş bir tını bırakmayı başarıyor.